'Om opnieuw het vertrouwen te bevestigen in de waardigheid en de waarde van de mens'
Preambule, Handvest van de Verenigde Naties

     * voor alle kinderen en jongeren van 3 - 18 jaar
     * voor elke les, elk vak, elke school, waar ook ter wereld
     * vanuit een holistisch mens- en wereldbeeld 
     * geïntegreerd in het dagelijks curriculum
     * gebaseerd op het Verdrag van de Rechten van het Kind en 12 universele kernwaarden  
     * gesteund door Unicef en Unesco
     * geen nieuwe methode maar nieuw bewustzijn in het onderwijs