Vrede - Respect - Liefde - Verdraagzaamheid - Geluk - Verantwoordelijkheid - Samenwerking - Bescheidenheid - Eerlijkheid - Eenvoud - Vrijheid - Verbondenheid


                WELKOM OP DE WEBSITE VAN LIVING VALUES EDUCATION

Waarden beïnvloeden ons leven op ieder moment. Ze vormen een begeleidende kracht in alles wat we doen en nastreven. Wanneer onze waarden overeenstemmen met onze handelingen, zijn we in harmonie. We voelen ons verbonden met ons innerlijk wezen, met anderen, met de natuur en onze aarde.
Waarden zijn sleutels voor het herstellen en versterken van onze waardigheid.

Living Values nodigt je uit om je natuurlijke, menselijke waarden te ontdekken en je bij ons aan te sluiten om kinderen en jongeren het gereedschap te geven om hun waarden te ervaren en bewust te leren toepassen. Het kennen van hun waarden stelt kinderen en jongeren in staat een vervullend, gelukkig leven te creëren, betekenisvolle relaties te ontwikkelen en positieve keuzes te maken voor hun eigen leven en voor de wereld.

Op school zorgt het werken vanuit waarden voor grote betrokkenheid van zowel leerlingen
als docenten, ouders en directies. Een gemeenschappelijke waardentaal versterkt de verbondenheid tussen hen wat een positief effect heeft op de sfeer.
Een school met enthousiaste docenten die het plezier en de effectiviteit van het werken met waarden ervaren, vormt wakkere, optimistische en gedreven jonge mensen die bewust en gemotiveerd in het leven staan, dicht bij zichzelf. 
Het bewust leven van je natuurlijke waarden is aanstekelijk voor iedereen die ermee in aanraking komt. Een positief sneeuwbaleffect is geboren.