Vrede - Respect - Liefde - Verdraagzaamheid - Geluk - Verantwoordelijkheid - Samenwerking - Bescheidenheid - Eerlijkheid - Eenvoud - Vrijheid - Verbondenheid


                      WELKOM OP DE WEBSITE VAN LIVING VALUES EDUCATION!

Waarden kun je zien als je innerlijke kompas. Voor hoe je leeft, hoe je met anderen omgaat, welke keuzes je maakt. Waarden geven je ook toegang tot je bron, en tot die van de mensen om je heen; ze verbinden je met de natuur en met onze aarde. 

Living Values nodigt je uit om je natuurlijke, menselijke waarden te ontdekken en je bij ons aan te sluiten om kinderen en jongeren het gereedschap te geven om hun waarden te ervaren en bewust te leren toepassen. Waarden zijn de sleutels voor het herstellen en versterken van ieders waardigheid. Het kennen van hun waarden stelt kinderen en jongeren in staat een vervuld en gelukkig leven te creëren, betekenisvolle relaties te ontwikkelen en positieve keuzes te maken voor hun eigen leven en voor de wereld.

Op school zorgt het werken vanuit waarden voor grote betrokkenheid van zowel leerlingen
als docenten, ouders en directies. Een gemeenschappelijke waardentaal versterkt de verbondenheid tussen hen wat een positief effect heeft op de sfeer.
Een school met enthousiaste docenten die het plezier en de effectiviteit van het werken met waarden ervaren, vormt wakkere, optimistische en gedreven jonge mensen die bewust en gemotiveerd in het leven staan, dicht bij zichzelf. 
Het daadwerkelijk leven van je natuurlijke waarden is aanstekelijk voor ieder die ermee in aanraking komt. Een positief sneeuwbaleffect is geboren.