onderwijs om KINDEREn, Leerkrachten & ouders te laten bloeien

 

Het doel van Living Values is

 • kinderen en jongeren gereedschap te geven om op de meest positieve manier zelf sturing te kunnen geven aan hun leven (fysiek, emotioneel, intellectueel en spiritueel). Als kinderen en jongeren zich bewust worden van de waarden die ze bij hun geboorte hebben meegekregen zullen zij eigenliefde ontwikkelen, zelfrespect ervaren en zinvolheid in hun leven. Het geluksgevoel als gevolg hiervan, zal zich ook verspreiden over de harten van anderen.

 • kinderen en jongeren d.m.v. een niet-moraliserende ontdekkingstocht naar waarden
  de ervaring en het bewustzijn te geven 'waardig', letterlijk vol waarden, te zijn

 • om leeromgevingen te creëren, gebaseerd op waarden, waarin zin en betekenis
  centraal staan en

 • waar kinderen zich begrepen, geliefd, gewaardeerd, gerespecteerd, veilig en uitgedaagd voelen om hun natuurlijke, positieve waarden praktisch te ontwikkelen en in hun leven uit te drukken: op school, thuis en in de samenleving

 • kinderen en volwassenen te inspireren om over waarden na te denken, ze praktisch toe te passen en ervaringen erover uit te wisselen

 • kinderen zelf het verschil te laten ervaren tussen de gevolgen van handelingen die wel
  en die niet op waarden zijn gebaseerd;
  gevolgen voor zichzelf maar ook voor anderen
  en voor de wereld

 • docenten en ouders aan te moedigen onderwijs te zien als een weg om kinderen en jongeren een eigen positieve levenshouding te laten ontwikkelen en keuzes te leren maken. Zodat kinderen stap voor stap en vanuit plezier verantwoordelijkheid aanvaarden en met zelfvertrouwen en doelgericht hun leven zo mooi mogelijk vormgeven en de samenleving verrijken.