Living Values kun je toepassen op iedere basis- en middelbare school, regulier of bijzonder, op ieder kinderdagverblijf, bij de naschoolse opvang, thuis, in je bedrijf en overal waar mensen zich bewust willen toeleggen op het leven van waarden en op het ontwikkelen van een ethisch kompas.

Living Values biedt een complete toolbox met activiteiten voor kinderen en jongeren (3-18 jaar) en voor volwassenen en ouderen. Een toolbox die vorm en inhoud biedt voor persoonlijke bewustwording en beoefening van 12 natuurlijke, menselijke waarden zoals vrede, respect, liefde en verantwoordelijkheid. De diverse, niet-moraliserende activiteiten versterken stuk voor stuk de innerlijke kracht van peuters, kinderen en studenten en stellen hen in staat zelfbewustzijn en zelfrespect te ontwikkelen en respect voor anderen.   

Living Values is niet een apart vak dat het rooster onder druk zet. Het wordt geïntegreerd in het bestaande curriculum. Niet alleen in een kringgesprek, dag- of weekopening, schoolvieringen, het profielwerkstuk, het organiseren van een kamp, een buitenlandse reis of -uitwisseling, maar even goed bij taallessen, alle beta-vakken, aardrijkskunde en geschiedenis. 

Vanuit de holistische benadering van Living Values dienen waarden ook als uitgangspunt voor het algemene schoolbeleid, de gedragscode in de docentenkamer, de organisatie van de schoolkantine, stages enz. Al doende ontwikkelt zich een geleidelijke maar blijvende positieve bewustzijnsverandering zowel bij de kinderen als bij de docenten en ouders. Je leert van en mèt elkaar. Bovendien ontwikkelt zich een gemeenschappelijke waardentaal tussen school en thuis. Er ontstaat een klimaat waarin iedereen zich begrepen, gewaardeerd, gerespecteerd, geliefd en veilig voelt.