Vrede - Respect - Liefde - Verdraagzaamheid - Geluk - Verantwoordelijkheid - Samenwerking - Bescheidenheid - Eerlijkheid - Eenvoud - Vrijheid - Verbondenheid


                WELKOM OP DE WEBSITE VAN LIVING VALUES EDUCATION

Waarden vormen een begeleidende kracht in alles wat we doen en nastreven. Ze beïnvloeden ons leven op ieder moment. Wanneer wat we zeggen en doen in overeenstemming is met onze waarden, zijn we in harmonie. We voelen ons verbonden met ons innerlijke centrum, met anderen, met de natuur en met onze aarde.
Waarden zijn sleutels voor het herstellen en versterken van onze waardigheid.

Living Values nodigt je uit om je eigen natuurlijke waarden te ontdekken en je bij ons aan te sluiten om kinderen en jongeren de tools te geven voor het ervaren, ontwikkelen en bewust toepassen van hun aangeboren waarden.
Dit alternatief voor het zoeken naar waarden buiten jezelf (technologie, sociale media), stelt hen in staat om vanuit gevoel van eigenwaarde een mooi en vervullend leven te creëren met betekenisvolle relaties en positieve keuzes voor zichzelf en de wereld.

Een school met waarden als fundament voor onderwijs, onderlinge relaties en organisatie laat grote betrokkenheid zien van zowel leerlingen als docenten, ouders en directies. Een gemeenschappelijke waardentaal versterkt hun verbondenheid wat de sfeer positief beïnvloedt. Een school met enthousiaste docenten die het plezier en de effectiviteit van het werken met waarden ervaren, vormt wakkere, optimistische en gedreven jonge mensen die bewust en gemotiveerd in het leven staan, dicht bij zichzelf. Het leven van je universeel-menselijke waarden is aanstekelijk voor iedereen die ermee in aanraking komt. Een positief sneeuwbaleffect is geboren.