Vrede - Respect - Liefde - Verdraagzaamheid - Geluk - Verantwoordelijkheid - Samenwerking - Bescheidenheid - Eerlijkheid - Eenvoud - Vrijheid - Verbondenheid


                WELKOM OP DE WEBSITE VAN LIVING VALUES EDUCATION

Waarden zijn een begeleidende kracht in alles wat we doen en nastreven. Ze beïnvloeden
ons leven op ieder moment. Wanneer wat we zeggen en doen overeenstemt met onze menselijke waarden, zijn we in harmonie. We voelen ons verbonden met ons innerlijke centrum, met anderen, met de natuur en met onze aarde.
Waarden zijn sleutels voor het herstellen en versterken van onze waardigheid.
Waarden kun je niet leren. Ze kunnen je worden voorgeleefd en in je wakker worden gemaakt door spontane omstandigheden of door bepaalde activiteiten.

Living Values nodigt je uit om je natuurlijke waarden te ontdekken. En je bij ons aan te sluiten om peuters, kinderen en jongeren het gereedschap te geven om de waarden waarmee wij allemaal worden geboren, te ontdekken, te ervaren en bewust toe te passen. Dit versterkt hun gevoel van eigenwaarde en geluk. De kinderen/studenten zullen, zo jong als ze zijn, zin krijgen en zich in staat voelen om hun leven op een mooie en zinvolle manier invulling te geven, op een waardevolle manier met anderen om te gaan en positieve keuzes te maken voor zichzelf en de wereld.

Een school met waarden als fundament voor het onderwijs, voor de omgang met elkaar en voor de schoolorganisatie, laat grote betrokkenheid zien van zowel leerlingen als docenten, ouders en directies. Een gemeenschappelijke waardentaal versterkt hun onderlinge verbondenheid. Een school met enthousiaste docenten die het plezier en de effectiviteit van het werken met waarden ervaren, vormt wakkere, optimistische en gedreven jonge mensen die bewust en gemotiveerd in het leven staan, dicht bij zichzelf. 
Het leven van je universeel-menselijke waarden is aanstekelijk voor iedereen die ermee in aanraking komt. Een positief sneeuwbaleffect is geboren.