WAARDENMANIFEST VOOR OUDEREN

’…Ik wil mij in mijn laatste levensfase graag ten volle bewust zijn van de universele menselijke waarden die ik bij mijn geboorte meekreeg en die mijn leven lang, bewust
en onbewust, mijn zijn, mijn denken en mijn handelen hebben beïnvloed.

Ik ben me bewust geworden dat zich in mijn innerlijk een plek van Vrede bevindt. Een plek waar ik mij altijd kan terugtrekken en mijzelf kan opladen zodat ik hoe langer hoe meer momenten van acceptatie, overgave en vrede ervaar en vanuit dat licht de wereld en mijn medemensen kan liefhebben.

Ik heb geleerd Respect te hebben voor mijzelf, gewoon om wie ik van nature ben. Ik ben uniek en waardevol en hoef daarvoor niets te zeggen, te hebben of te doen.
Dit weten maakt het mij gemakkelijk ook Respect voor anderen te hebben.

Ik ervaar nu van binnenuit dat ik onvoorwaardelijke Liefde ben omdat ik heb leren kijken voorbij uiterlijk en buitenkant, naar de natuurlijke, universeel-menselijke waarden in mijzelf en in ieder ander mens die ik ontmoet.

Ik neem de volle Verantwoordelijkheid voor de loop die mijn leven genomen heeft en voor de keuzes die ik heb gemaakt.
Ik besef en accepteer dat die op dat moment de beste waren die ik kon maken.

Ook al is mijn actieradius kleiner geworden, ik proef iedere dag de vreugde van Samenwerking  met de meest uiteenlopende mensen in mijn omgeving. Ik heb mijzelf leren accepteren en lief gekregen zoals ik ben en kan daarom ook ieder ander gemakkelijker in zijn of haar eigenheid aanvaarden en waarderen.

Ik begrijp nu dat ik Geluk kan ervaren als ik de verantwoordelijkheid op mij neem om gelukkig te zijn. Ik zie in dat het in belangrijke mate van mijzelf afhangt of zich ‘wonderen’ en positieve ontwikkelingen in mijn leven voltrekken.  

Door de jaren heen heb ik Eenvoud leren waarderen in alle mooie en kleine dingen van het leven. Ik belast mijzelf daarom niet langer met onnodig ingewikkelde gedachten die zich bezighouden met negatieve ervaringen in het verleden of mogelijk in de toekomst.

Door het ontwikkelen van zelfrespect en het koesteren van eenvoud in mijn leven, kan ik Eerlijk zijn: ik hoef mijzelf niet groter of kleiner te maken. Ik mag zijn wie ik ben.

Eveneens dankzij een gezond zelfrespect ervaar ik dat ik Bescheiden kan zijn. Ik ben me bewust van mijn eigen kwaliteiten en krachten. Dit stelt mij in staat op een integere en onopvallende manier rekening te houden met anderen.

Naarmate ik ouder word voel ik eens te meer wat voor mij Vrijheid betekent: dat ik vrij ben om voor positieve gedachten te kiezen en dat ik vrij ben te kiezen vanuit welke waarden ik iedere dag weer de grote en kleine uitdagingen in mijn leven beantwoord.

Er zijn in mijn leven momenten geweest dat ik heel dicht bij mijzelf was en glimpen van puur Geluk opving. Nu ik ouder ben kan ik lichamelijk misschien niet meer wat ik vroeger kon. Maar binnenin mijzelf kan ik nog steeds en steeds meer Geluk en Dankbaarheid ervaren en ontwikkelen en altijd weer nieuwe positieve gevoelens, gedachten en ervaringen oproepen en doorleven.

Nu ik bijna een heel mensenleven heb mogen be-leven, besef ik dat ieders levensverhaal anders is maar dat wij mensen allemaal steeds ten diepste Verbonden zijn in het mogen ervaren en uitdrukken van onze menselijke waarden: ben ik liefde? Voel en verspreid ik vrede? Heb ik verdraagzaamheid ervaren en pas ik die toe en welke verantwoordelijkheden heb ik steeds met plezier op mij genomen?

Wat een Geluk! Zolang ik helder ben in mijn hoofd kan ik mijn zegeningen sturen naar iedereen die in mijn gedachten komt, kan ik dankbaarheid ontwikkelen over mijn leven
en kan ik altijd weer nieuwe, positieve gedachten en ideeën ontwikkelen, zelfs over moeilijke ervaringen uit het verleden.

Ik besef dat als mijn universele waarden en mijn menselijke waardigheid de ruggengraat vormen van mijn leven, ik te allen tijde de hoogste versie van mijzelf kan realiseren.’

Living Values organiseert workshops voor ouderen om inzicht te krijgen in hun waarden en te leren deze nog meer toe te passen.