Ieder van ons wordt geboren met een schat aan innerlijke waarden. Ze maken ons tot wie wij zijn. We hoeven waarden niet buiten ons te zoeken. Liefde, vrede, eerlijkheid... zijn kwaliteiten van onze natuurlijke staat van zijn. Ze behoren tot de kern van ons wezen.

Of we het ons bewust zijn of niet, waarden vormen de basis van hoe wij leven, hoe wij met anderen omgaan, welke keuzes wij maken.
Als we ons openen voor onze waarden en ze voeden, voelen we ons gelukkig en vervuld. We ervaren zin en betekenis in ons leven. Waarden helpen ons groeien, emotioneel evenwicht te vinden en geestelijk en fysiek gezond te zijn. Waarden helpen ons betere keuzes in het leven te maken, gezonde gedragspatronen te ontwikkelen en betekenisvolle relaties te onderhouden. Met waarden hebben we een duidelijk doel voor ogen, nemen we verantwoordelijkheid voor onze daden, voelen we ons gemotiveerd en bekrachtigd.

Als we onze waarden vergeten of negeren, raken we de verbinding met ons innerlijke centrum kwijt. We raken gemakkelijk uit balans, worden ongelukkig, gefrustreerd en angstig. We nemen verkeerde beslissingen, worden negatief en ontwikkelen minderwaardigheidsgevoelens. We zijn lastig om mee om te gaan, krijgen neiging tot zelf-destructie en voelen ons aangetrokken tot conflict.
Het vergeten of negeren van onze innerlijke waarden heeft nog een ander gevolg. Als wij onze waarden niet leven, zullen onze gezinnen, scholen, ons werk, de wereld waarin wij leven, die waarden ook niet weerspiegelen. 

Als wij een betere wereld willen, dan kunnen we ons gedrag dat de huidige wereld in stand houdt, veranderen. De meest effectieve manier om dat te doen is dat ieder van ons ten volle de eigen waarden leeft in alles wat we doen, iedere dag. 

'A better life starts when everyone on this planet makes the connection with the source'.
uit de documentaire 'Down to Earth' 
 

UNIVERSELE WAARDEN
Van radicalisering en grootschalige migratie tot en met de emancipatie van de transgender, het zijn allemaal maatschappelijke actualiteiten die de waardendiscussie raken. Nederland is een pluralistische samenleving. De nieuwe generatie kinderen heeft wortels in verschillende culturen en godsdiensten. Living Values kan deze verschillen overbruggen omdat de waarden van Living Values niet exclusief zijn gerelateerd aan bepaalde culturen, tradities of godsdiensten maar universeel zijn.  

WAARDEN EN WERELDBURGERSCHAP
Tijdens het verkennen van hun waarden leren kinderen zonder oordeel hun gevoelens en emoties te onderzoeken, aanvaarden, onder woorden te brengen en creatief te uiten. Al doende maken ze zich een waardentaal eigen: een taal die dicht bij henzelf staat en hen tegelijkertijd in staat stelt zich met anderen te ‘verstaan’ en zich met hen wezenlijk verbonden te voelen, ongeacht verschillen in karakter, achtergrond of cultuur. 

'NORMEN & WAARDEN'
Living Values richt zich niet op gedragsverandering of het aankweken van ‘normen en waarden’ en ‘verantwoord burgerschap’. Wanneer waarden je wegwijzers zijn, krijg je de kans je te ontwikkelen tot een creatieve, onafhankelijk denkend mens, bewust van je natuurlijke, oorspronkelijke ‘zijn’. Je beleeft ook anderen als waardevol en je leven wordt vol betekenis.
Als gevolg daarvan zul je je gelukkig, vredig en verbonden voelen en je daarom respectvol, eerlijk en verdraagzaam naar anderen toe gedragen.