'…Om opnieuw het vertrouwen te bevestigen in de waardigheid en de waarde van de mens'
Preambule, Handvest van de Verenigde Naties 

* waardenbewustzijn in onderwijs en opvoeding
* voor alle kinderen en jongeren en hun begeleiders in het leven
     * voor elke les, elk vak, elke school of groep of individu waar ook ter wereld
     * vanuit een holistisch mens- en wereldbeeld 
     * geïntegreerd in het dagelijkse curriculum
     * gebaseerd op het Verdrag van de Rechten van het Kind en 12 universele kernwaarden  
     * ondersteund door Unesco (http://www.unescoscholen.nl) en Unicef