WAARDEN OP SCHOOL

Living Values op school betekent niets minder dan een 2e kans op een evenwichtig, creatief en vervullend leven voor al die kinderen die in een uitdagende thuissituatie verkeren. 

School is bij uitstek de plek om je van je waarden bewust te worden, ermee te experimenteren in dans, muziek, drama, tekenen, schilderen enz. en ze te leren leven. Gewoon iedere dag, elk moment. Leerkrachten zijn - naast ouders - onontbeerlijk in het proces van waarden verkennen. Hun professionele afstand t.o.v. leerlingen stelt hen in staat de kinderen in alle vrijheid hun waarden te leren onderzoeken, ervaren en ontwikkelen. Leerlingen krijgen zo de kans hun blik te verruimen en bepaalde patronen en vooroordelen (‘niet goed genoeg zijn’) die soms al generaties lang binnen gezinnen worden doorgegeven, te doorbreken.

Een school die gekozen heeft voor waarden als de basis van pedagogie en organisatie, kun je herkennen aan een sfeer waarin kinderen en volwassenen zich begrepen, geliefd, gerespecteerd, gewaardeerd en veilig voelen: een gemeenschap tussen thuis en maatschappij in, waar je in een veilige en een in jou geïnteresseerde omgeving wordt uitgenodigd om jouw waarden te ontdekken, te ervaren en te toetsen. Waar je je waarden kunt oefenen zodat ze een krachtig instrument worden om je leven positief vorm te geven, ook en juist in situaties waar het er echt op aan komt. Uitdagingen en lastige situaties, persoonlijk en maatschappelijk, horen bij ieders leven. De vraag is steeds: focus je op het probleem of kun je ervoor kiezen te leven vanuit je oorspronkelijke kwaliteiten als vrede, respect, liefde en verdraagzaamheid die je (óók) bent? Leren handelen en keuzes maken op basis van je waarden, je oorspronkelijke kwaliteiten, is een vaardigheid die je met waardenonderwijs in alle vrijheid kunt opdoen. Vanzelf zul je je steeds meer met je natuurlijke waarden identificeren. Wat je denkt, zegt en doet zal steeds meer overeenstemmen met de waarden die jij belangrijk vindt.