Er zijn ontelbaar veel waarden.
De 12 kernwaarden van Living Values (Vrede, Respect, Liefde, Verdraagzaamheid, Geluk, Verantwoordelijkheid, Samenwerking, Bescheidenheid, Eerlijkheid, Eenvoud, Vrijheid, Verbondenheid) worden door alle culturen gedeeld. Maar het zijn geen absolute waarden. Ze dienen als sleutels om onszelf en onze kinderen in een gezamenlijk, interactief proces te ontwikkelen en bewust te maken van onze menselijke waardigheid. Alle waarden zijn bovendien met elkaar verbonden; het verdiepen van één waarde leidt je vanzelf naar andere ondersteunende en onderliggende waarden. 

1. Vrede

 • Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog
 • Vrede is stil zijn van binnen
 • Vrede is als we met elkaar overweg kunnen
 • Vrede bestaat uit zuivere gedachten, zuivere gevoelens en zuivere wensen
‘Vrede moet bij ieder van ons beginnen. Door stille en ernstige reflectie over de betekenis van vrede kunnen nieuwe en creatieve manieren gevonden worden om begrip, vriendschap en samenwerking onder alle mensen aan te moedigen.’
- Javier Perez de Cuellar, voormalig Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties

2. respect

 • Het eerste respect is het respect voor mijzelf – weten dat ik uniek en van nature waardevol ben
 • Een deel van zelfrespect is mijn eigen kwaliteiten kennen
 • Respect is houden van wie ik ben
 • Wanneer we respect voor onszelf hebben is het gemakkelijk respect voor anderen te hebben
 • Hoe meer respect wordt afgemeten naar iets aan de buitenkant, des te groter is het verlangen naar erkenning door anderen. Hoe groter dat verlangen, des te meer iemand zich slachtoffer voelt en het respect voor zichzelf verliest
 • Iedereen in de wereld heeft recht op respect en het recht in waardigheid te leven, ook ik

3. liefde

 • Liefde is binnenin mij
 • Liefde doet me veilig voelen
 • Wanneer ik vol liefde ben, verdwijnt woede
 • Wanneer we ons met onze bron verbinden, is er liefde
 • Echte liefde is een waarborg voor vriendelijkheid, zorgzaamheid en begrip en maakt een einde aan jaloezie en controlerend gedrag
 • Universele liefde kent geen grenzen of voorkeuren, liefde overstijgt alles 
'Vaarwel, zei de vos. Dit is mijn geheim, het is heel eenvoudig: alleen met het hart kun je goed zien. Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar. Voor de ogen is het wezenlijke onzichtbaar, herhaalde de kleine prins, om het goed te onthouden.' - Antoine de Saint - Exupéry (De Kleine Prins)

4. verdraagzaamheid

 • Verdraagzaamheid is wederzijds respect door wederzijds begrip
 • De kiemen van onverdraagzaamheid zijn angst en onwetendheid
 • De kiem van verdraagzaamheid is liefde; haar water is medeleven en zorg
 • Diegenen die weten hoe ze het goede in mensen en situaties moeten waarderen, zijn verdraagzaam
 • Om ongemakken van het leven te verdragen, moeten we ze loslaten, licht zijn, ‘t anderen licht maken en verdergaan

5. geluk

 • Ik wil geluk. Ik neem de verantwoordelijkheid gelukkig te zijn.
 • Geluk is plezier maken met mijn vrienden
 • Breng geluk en ontvang geluk
 • Geluk is een toestand van vrede waarin er geen opschudding of geweld is
 • Vriendelijke en constructieve woorden brengen geluk in de wereld
 • Dankbaarheid is de kortste weg naar geluk

6. verantwoordelijkeid

 • Verantwoordelijkheid is mijn deel doen
 • Verantwoordelijkheid is zorgzaam zijn voor mezelf en voor anderen
 • Verantwoordelijkheid is aanvaarden wat vereist is en de taak naar beste vermogen uitvoeren
 • Verantwoordelijkheid komt van binnenuit

  Nee, geen vreemde hemel waar mijn leven
  Vreemde vleugels ter bescherming vond -
  Ik ben bij mijn volk, ook toen, gebleven,
  Daar waar zich mijn volk, helaas, bevond.
  - Anna Achmatova, 1961

  Uit: Vlucht van de Tijd, vert. Hans Boland

7. Samenwerking

 • Samenwerking is elkaar helpen
 • Samenwerking is van harte en met geduld werken aan een gemeenschappelijk doel
 • Voor samenwerking moet je weten wat er nodig is. Soms is jouw idee nodig, soms moet je jouw idee laten varen
 • Samenwerking staat of valt met het principe van respect voor ieders bijdrage
 • Samenwerken is van harte en met geduld werken aan een gemeenschappelijk doel
Goede samenwerking is een genot: aan een half woord genoeg hebben, even bijspringen of juist een stapje naar achteren doen, niemand die het resultaat persoonlijk claimt… 

8. bescheidenheid

 • Bescheidenheid is weten wat mijn kracht is en hier stil mee omgaan
 • Bescheidenheid doet arrogantie verdwijnen
 • Bescheidenheid is een kenmerk van zelfbewustzijn
 • Bescheidenheid is onopvallend rekening houden met een ander
 • Bescheidenheid is als ik licht en gemakkelijk kan blijven van binnen. 

9. eerlijkheid

 • Iemand die te vertrouwen is, is eerlijk en echt
 • Eerlijke gedachten, woorden en handelingen creëren harmonie
 • Door eerlijkheid is er geen hypocrisie of gemaaktheid die verwarring en wantrouwen schept in de hoofden en levens van anderen
 • Eerlijkheid betekent trouw zijn aan mezelf
 • Eerlijkheid betekent dat er geen verschil is tussen wat ik zeg, denk en doe
 • Als ik eerlijk ben, voel ik me schoon van binnen

10. eenvoud

 • Eenvoud is mooi
 • Eenvoud is ontspannend
 • Eenvoud is geen overbodige gedachten hebben
 • Eenvoud is in het Nu blijven en dingen niet ingewikkeld maken
 • Eenvoud is de kleine dingen van het leven waarderen 
'Mijn ouders legden mij uit dat kinderen als volwaardige mensen worden geboren.
De voornaamste taak van de vader en moeder is om rustig toe te kijken hoe de persoonlijkheden van hun kinderen opkomen, als bloemen na de winter.' - Irina Pantaeva (Siberische droom) 

11. vrijheid

 • Vrijheid leeft in het hoofd en in het hart
 • Vrijheid is een kostbaar geschenk
 • Alle mensen hebben het recht om vrij te zijn. Opdat iedereen vrij kan zijn, dient iedereen respect te hebben voor de rechten van anderen
 • Innerlijke vrijheid wordt ervaren wanneer ik positieve gedachten heb voor iedereen, ook voor mezelf
'…wij zijn de gevangenen niet vergeten die door de barakken liepen om anderen op te beuren en te troosten, die hun laatste korst brood aan een medegevangene schonken. (…) Deze mannen hebben overtuigend bewezen dat één ding de mens niet kan worden ontnomen: de allerlaatste menselijke vrijheid - de keuze onder alle omstandigheden zijn eigen houding te bepalen, zijn eigen weg te kiezen.' Victor Frankl (De Zin van ons Bestaan)

12. verbondenheid

 • Verbondenheid ontstaat door aandacht voor elkaar
 • Verbondenheid doet moeilijke taken gemakkelijk lijken
 • Eén blijk van het ontbreken van respect kan verhinderen dat verbondenheid ontstaat
 • Verbondenheid creëert de ervaring van samenwerking, verhoogt enthousiasme voor een opdracht en schept een opbouwende sfeer
 • Verbondenheid creëert een gevoel van erbij horen en verhoogt het welzijn voor iedereen