16 november INTERNATIONALE DAG VAN VERDRAAGZAAMHEID

IMG_1971.JPG

 

 ‘Respect voor mijzelf is weten dat ik van nature waardevol ben. Ik hoef niets te hebben, te zeggen of te doen om als mens waardig te zijn’

 

 

Verdraagzaam zijn heeft soms veel weg van ‘dulden’: jij bent wat je bent en je laat anderen zijn wat zij willen zijn, ook al bevalt het je niet.
Je zult je er misschien negatief of angstig over voelen of medelijden met hen hebben maar je laat hen toch zijn of doen, op hun manier. 

Verdraagzaamheid wordt een actieve, positieve kracht als je een open houding kunt bewaren en je verbindt met je innerlijke centrum dat je helpt de goede, unieke kwaliteiten in anderen en in situaties te waarderen.
Je eerste ervaringen doe je thuis op, in het gezin waar je opgroeit.
Op school, in de klas kan Verdraagzaamheid een vaardigheid voor het leven worden: de vaardigheid om je nooit bedreigd te voelen door het gedrag van anderen; om onder alle omstandigheden jezelf te blijven en om te gaan met anderen op een constructieve, harmonische manier.

 

LESACTIVITEIT OVER VERDRAAGZAAMHEID vanaf 2 ½ jaar

 

Je kunt bijvoorbeeld beginnen (in je eigen woorden) met je groep hierover te praten: 

 

·      We zijn allemaal uniek en hebben iets waardevols te bieden en te delen

·      Verdraagzaamheid is anderen aanvaarden en verschillen waarderen

·      Verdraagzaamheid is mezelf aanvaarden, zelfs als ik fouten maak

·      Verdraagzaamheid is anderen aanvaarden, zelfs als ze fouten maken.

 

Voor de leerkracht
Zoals bij iedere waarde helpt het enorm om Verdraagzaamheid eerst naar jezelf toe te oefenen.  Wanneer je verdraagzaam leert zijn t.o.v. jezelf (jezelf helemaal kunt accepteren zoals je bent en jezelf vergeeft voor zg fouten en vergissingen) word je dat natuurlijkerwijs ook voor een ander.

 

Baby’s en peuters zijn niet bevooroordeeld. Onverdraagzaamheid wordt aangeleerd.

Onderzoek toont aan dat mensen met een groter zelfbewustzijn verdraagzamer zijn dan mensen met een laag zelfbeeld.

 

ACTIVITEIT: EEN BOOM VOL SCHATTEN

Om het ‘universum’ van iedereen te aanvaarden, nodig je elk kind uit om iets van thuis mee te brengen dat hij of zij leuk vindt. En vraag dan elk kind, afhankelijk van de omstandigheden, om een kleine tekening te maken van zijn of haar favoriete dingen – een stuk speelgoed, een activiteit, een siervoorwerpje of iets van voeding. Teken een boom op een groot stuk papier of behang en laat de kinderen hun kleine tekeningen op de boom hangen.
Praat er dan met elkaar over hoe ieder uniek is en hoe geweldig de boom is omdat het zoveel verschillende soorten schatten heeft. 

 

Veel plezier!LESACTIVITEIT OVER VERDRAAGZAAMHEID vanaf 12 jaar 

 

Als leerkracht kun je bijvoorbeeld beginnen met je klas te bespreken: 

 

Wanneer er gebrek is aan zelfacceptatie, is er gebrek aan verdraagzaamheid.

 

Vraag je leerlingen wat zij van deze bewering vinden.

Erken en bedank de kinderen voor ieder antwoord, zonder er een oordeel over te vellen of het antwoord als goed/niet goed te kwalificeren.

Stel dan de volgende vragen en nodig een leerling uit een lijstje van antwoorden op het bord te schrijven:

 

* Mensen discrimineren op verschillende manieren. Wat zijn hun vooroordelen? Laten we kijken hoeveel we er kunnen opnoemen. Mensen
discrimineren op basis van ….. (vaak wordt genoemd: ras, religie, gender, huidskleur en cultuur).

* Kan je er meer bedenken?

* Bezittingen of uiterlijke schoonheid?

* Kijk je neer op iemand die zichtbaar weinig geld heeft?

* Of lelijk lijkt?

* Of niet al te slim?

* Welke andere factoren kun je nog bedenken? (Andere redenen kunnen zijn:

   positie, opleiding, leeftijd)

* Waarom doen mensen dit? Is er soms een aangeboren behoefte om beter te

   zijn dan een ander of om zich superieur te voelen?... Of denk je dat mensen zich

   vergelijken om zo te proberen een goed of beter gevoel over zichzelf te krijgen?

 

Voor de leerkracht:

mensen vergelijken zich zelf graag met anderen omdat ze zich op die manier goed proberen te voelen. Dat is heel begrijpelijk en velen van ons doen dat. Maar er is altijd iemand slimmer, minder slim, knapper of minder knap. Als je jezelf als waardevol aanvaardt, is het niet nodig om je met anderen te vergelijken om je goed te voelen.
Je hebt dan geen behoefte om je superieur te gedragen.

 

Baby’s en peuters zijn niet bevooroordeeld. Onverdraagzaamheid wordt aangeleerd.

Onderzoek toont aan dat mensen met een groter zelfbewustzijn verdraagzamer zijn dan mensen met een laag zelfbeeld.

 

VERVOLG ACTIVITEIT

 

Met de volgende vragen ga je een stapje verder. Je dient als leerkracht wel een veilige context te scheppen voor de discussie: ‘Als sommigen van jullie in de hierna volgende discussie iets persoonlijks meedelen, zijn jullie dan bereid om je medeleerlingen te respecteren door hun persoonlijke verhalen niet buiten de klas verder te vertellen?’

 

* Wat betekent verdraagzaamheid voor jullie? (bijvoorbeeld: ‘een rechtvaardige en

   objectieve houding tegenover diegenen wiens meningen, praktijken, ras, religie,

   nationaliteit enz. verschillen van de onze’)

* Ken je voorbeelden van verdraagzaamheid? In je eigen omgeving?

* Ken je voorbeelden van onverdraagzaamheid? In je eigen omgeving?

* Als je een voorbeeld van onverdraagzaamheid meemaakt wat zou je dan kunnen doen

  (kun je dan iets doen?) om de situatie in een positieve richting om te buigen?

  (bijvoorbeeld als iemand wordt gepest)

* Wanneer breng ik het op om op een vanzelfsprekende manier verdraagzaam te zijn?

 

Voor de leerkracht

Deze laatste vraag moet naar het – voorlopige - inzicht van deze les leiden: namelijk
dat verdraagzaamheid (net als respect, liefde, enz.) voortkomt uit verdraagzaamheid
naar jezelf toe. Als je jezelf accepteert, respecteert en liefhebt, gewoon zoals je bent, breng je dat ook op voor anderen. 

Omgekeerd: onverdraagzaamheid komt voort uit een pover zelfbeeld, uit ontevredenheid met jezelf en je lot.

 

Het blijkt dus van belang aandacht te besteden aan je menselijke waarden. Als je die waarden in jezelf ontdekt en je bewust wordt, voel je je waardevol. Je ontleent dan je identiteit niet uitsluitend aan dingen aan de buitenkant (uiterlijk, bezit, overtuigingen). Maar ook aan je innerlijke kwaliteiten: je voelt dat je liefde in je hebt, je merkt dat je respect voor mensen kunt opbrengen, je ervaart dat je gewoon uit jezelf, uit plezier, bepaalde verantwoordelijkheden op je neemt enzovoorts.

 

Hou het debat simpel en dichtbij huis, school en uitgaansleven. Want als de kinderen zo’n waarde weten te herkennen en toe te passen in de eigen omgeving, zullen ze het zeker kunnen in de maatschappij.

 

Je kunt deze les nog uitbreiden door de kinderen een A5je te laten schrijven over verdraagzaamheid en door ze op zoek te laten gaan naar symbolen, muziek, songs, gedichten, verhalen, tekeningen etc. die verband houden met Tolerantie.

 

Veel plezier!

20 maart Internationale Dag van GELUK

BQND1973.JPG

                                    ‘LIFE, LIBERTY AND THE PURSUIT OF HAPPINESS...' 

Met deze indrukwekkende woorden benoemt de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring (1779) Geluk, naast Leven en Vrijheid, tot een mensenrecht. Nog indrukwekkender is dat hiermee werd bedoeld niet het persoonlijk najagen van Geluk maar het onvervreemdbare recht van ieder mens om Geluk in praktijk te brengen, te beoefenen voor het morele en spirituele welzijn van de hele mensheid, inclusief jijzelf. 

Bij dit oefenen en ontdekken, ervaren en toepassen van Geluk in het dagelijks leven kan Living Values je helpen: 

                        'WOORDEN KUNNEN ZIJN ALS BLOEMEN OF ALS DOORNEN' 

Geluk in de Klas
De begeleider/leerkracht: 'Een deel van geluk komt met woorden. Het kan jou en mij een goed gevoel geven als iemand iets liefs of iets aardigs tegen ons zegt. Dus woorden kunnen geluk geven. Een aardig woord zeggen is bijna zoiets als een bloem aan iemand geven.
Soms kunnen woorden pijn doen, zoals een scherpe doorn waar je je aan prikt.

Vraag: 'Wat voor woorden maken je ongelukkig of verdrietig?
            Wat voor woorden maken je boos?'
            Wat voor woorden kun je tegen anderen zeggen die geluk geven?'

Erken alle antwoorden en bespreek ze zorgvuldig. 

Zeg: 'Deze week gaan we aandacht schenken aan het geven van bloemen. Als iemand toch iets gemeens tegen je zegt, kun je zeggen: geef me bloemen, geen doornen.'

Als begeleider/leerkracht kun je de kindjes aanmoedigen om deze verbale vaardigheid te gebruiken ipv te slaan of iets gemeens terug te zeggen wanneer anderen iets negatiefs zeggen. Vraag de kinderen om de zin een paar keer te herhalen. 

Vraag de kinderen een tekening te maken over een moment waarop ze zich slecht voelden of waarop ze zich gelukkig voelden, naar keuze. 

Zing een lied over Geluk (bv. Het kriebelt in je zij; Tekst. G. Brokerhof-van der Waa, muziek G. van Amstel, zie ook CD TOGETHER.) 

Uit: Living Values Activiteiten voor kinderen van 3-7 jaar, module GELUK

14 februari DAG van de LIEFDE

duinen_zomer_2009_052.JPG

Veel kinderen hebben vaders en moeders die veel van hen houden.
Vaders en moeders die hun kinderen dat ook laten voelen en regelmatig met zoveel woorden zeggen. Een springplank naar het leven.

Er zijn ook kinderen die, om wat voor reden ook, nooit  ‘ik hou van jou’  te horen krijgen van hun vader en moeder.

Wie helpt hen herinneren aan hun innerlijke kracht, liefde, schoonheid en andere prachtige kwaliteiten waarmee ze geboren zijn?

Les in Liefde

De volgende Living Values activiteit is op iedere leeftijd v toepassing maar je kunt hem al (regelmatig) doen met peuters vanaf 3 jaar op je kinderdagverblijf. Je geeft daarmee de kinderen, zo jong als ze zijn, een sleutel in handen om onafhankelijk van hun thuissituatie, zichzelf liefde te geven en, als het nodig is, hun eigen koesterende vader of moeder te zijn.

Introduceer de oefening door te zeggen: ‘Ieder van ons heeft liefde in zich, diep van binnen. Maar soms vergeet je dat die liefde daar is, dan gebruik je die liefde niet en droogt die op. Dan wordt je boos of verdrietig omdat je vergeten bent de liefde te voelen die in jouw binnenste zit.’

Vraag dan aan de kinderen: ‘Ben je wel eens verdrietig?’ ‘Ben je wel eens boos?’ (wacht op hun antwoord en erken hun antwoorden m.a.w. laat merken dat je tijd en belangstelling voor hun antwoorden hebt en hen wilt begrijpen).

Zeg: ‘Ja, we zijn allemaal wel eens boos of verdrietig - dan zijn we vergeten hoe we liefde vanbinnen kunnen voelen. Daarom gaan we vandaag oefenen om die liefde te voelen. Als we eenmaal veel liefde vanbinnen hebben, kunnen we die liefde steeds groter laten worden. Die liefde binnenin ons is heel speciaal want daardoor kunnen wij nog meer van onszelf en van onze vriendjes en familie houden.
Zijn jullie er klaar voor?’

Zeg dan, telkens pauzerend bij de puntjes: ‘Ga prettig zitten en laat jezelf stil worden vanbinnen…laten we ons voorstellen dat we om ons heen een soort lichtkoepel hebben (maak een weids gebaar met je arm) gevuld met goudroze licht. Dat goudroze licht is vol liefde…Die liefde is zo zacht en licht en veilig…dat licht herinnert me aan het licht bij mij vanbinnen, dat ook vol liefde is…Ik stem mij af op dat roze licht binnenin mij en geniet van het licht en de warmte van liefde…ik ben zoals ik ben…ik ben goed zoals ik ben…ik ben van nature vol van liefde…ik zie dat mooie licht bij mij vanbinnen…Dat roze liefdeslicht is er altijd…op ieder moment dat ik meer liefde wil voelen kan ik naar die werkplaats van liefde binnenin mij gaan en nog heel veel meer liefde aanmaken …’.

Besluit dan met: ‘En kom als je er klaar voor bent, met je gedachten weer rustig naar het hier en nu terwijl je het licht vasthoudt in je hart…’

16 november Internationale DAG VAN VERDRAAGZAAMHEID

VERDRAAGZAAMHEID …naar jezelf toe, naar anderen... het VERDRAGEN van een groot of kleiner ongemak in je leven…   Verdraagzaam zijn is een waarde die het gemakkelijkst is te ervaren vanuit een groter perspectief:  Activiteit I Teken - of wandel naar een grote boom - met de kinderen een hele grote boom, met verschillende stammen, vele takken en een enorme kruin vol blaadjes.  Laat de kinderen d.m.v. open vragen erachter komen dat deze boom de mensheid is. Dat de stammen en de takken de verschillende volken, godsdiensten en etnische groepen voorstellen. Dat er ergens onder al die blaadjes één blaadje is en dat ben jij. Dat zelfs de toppen en verste takken van de boom gevoed worden door de sappen afkomstig uit de gemeenschappelijke wortels diep in de aarde die allemaal voortgekomen zijn uit één enkel zaadje. Net als de menselijke familie. Ieder van ons vervult een unieke rol, voor ieder is er een plek en wij kunnen, hoe verschillend wij allemaal ook zijn, in vrede met elkaar samenleven want wij horen in de kern bij elkaar, wij zijn onlosmakelijk verbonden, wij zijn één. Door het beeld van een boom of van de regenboog als symbool van de mensheid regelmatig op te roepen, ontwikkelt zich liefde in jezelf en in de kinderen voor het leren samenleven en accepteren van elkaar. Een ruimte van liefde is nodig voor verdraagzaamheid en begrip van de ander. Verdraagzaamheid in het klein, in je eigen leven of omgeving, komt vaak neer op de kunst van het loslaten:  Activiteit II  (Vanaf 6 jaar) Vraag de kinderen om op zoek te gaan naar een verhaal uit hun eigen leven of dat van iemand anders dat verdraagzaamheid, iets dat ze getolereerd hebben, laat zien. Bespreek deze voorbeelden in de groep.  

VERDRAAGZAAMHEID…naar jezelf toe, naar anderen... het VERDRAGEN van een groot of kleiner ongemak in je leven…  

Verdraagzaam zijn is een waarde die het gemakkelijkst is te ervaren vanuit een groter perspectief:

Activiteit I
Teken - of wandel naar een grote boom - met de kinderen een hele grote boom, met verschillende stammen, vele takken en een enorme kruin vol blaadjes. 
Laat de kinderen d.m.v. open vragen erachter komen dat deze boom de mensheid is. Dat de stammen en de takken de verschillende volken, godsdiensten en etnische groepen voorstellen. Dat er ergens onder al die blaadjes één blaadje is en dat ben jij. Dat zelfs de toppen en verste takken van de boom gevoed worden door de sappen afkomstig uit de gemeenschappelijke wortels diep in de aarde die allemaal voortgekomen zijn uit één enkel zaadje. Net als de menselijke familie. Ieder van ons vervult een unieke rol, voor ieder is er een plek en wij kunnen, hoe verschillend wij allemaal ook zijn, in vrede met elkaar samenleven want wij horen in de kern bij elkaar, wij zijn onlosmakelijk verbonden, wij zijn één.

Door het beeld van een boom of van de regenboog als symbool van de mensheid regelmatig op te roepen, ontwikkelt zich liefde in jezelf en in de kinderen voor het leren samenleven en accepteren van elkaar. Een ruimte van liefde is nodig voor verdraagzaamheid en begrip van de ander.

Verdraagzaamheid in het klein, in je eigen leven of omgeving, komt vaak neer op de kunst van het loslaten:

Activiteit II  (Vanaf 6 jaar)
Vraag de kinderen om op zoek te gaan naar een verhaal uit hun eigen leven of dat van iemand anders dat verdraagzaamheid, iets dat ze getolereerd hebben, laat zien. Bespreek deze voorbeelden in de groep.  

16 NOV INFO AVOND voor OUDERS MET JONGE KINDEREN

image.png

WIL JE WETEN HOE JE MEER VREDE, RESPECT EN LIEFDE IN JEZELF EN JE GEZIN KUNT BRENGEN? 

Kom op onze informatieavond in PATERSWOLDE!

Ieder van ons is geboren met een schatkist aan innerlijke waarden als vrede, respect, liefde, verantwoordelijkheid enz. Waarden kun je zien als een kompas. Het zijn natuurlijke kwaliteiten, ze behoren tot de kern van ons wezen. 

Het mooiste is als een kind thuis, in de meest natuurlijke omgeving, opgroeit met deze natuurlijke waarden. 

Wat kunnen we met onze waarden?
- er contact mee maken
- ze wakker maken
- ze onderzoeken
- ze benoemen
- ze tekenen
- erover zingen
- ze leven
- ze doorgeven

Wil je weten hoe je dat thuis ook kunt doen? Kom dan op de informatieavond voor ouders met jonge kinderen. 

Donderdag 16 november 2017
Dorpshuis Paterswolde
19.30 uur tot 21.30 uur
Kosten 2,50 p.p. incl koffie/thee

Opgave vóór 10 november a.s. bij Martina de Lange
livingvaluesnoord@gmail.com
of bel 06-20065710

19 OKTOBER WERELD WAARDEN DAG

             

Foto Presentatie Final.jpg

                                      19 oktober WERELD WAARDEN DAG

                    'Ik wil geluk, ik neem de verantwoordelijkheid gelukkig te zijn'.

 

VREDE, RESPECT, LIEFDE...

Het ervaren van waarden begint bij ieder van ons.


Living Values Education geeft kinderen en volwassenen het gereedschap om je aangeboren waarden, om wie je werkelijk bent, te ontdekken, te ervaren en te leven.

Activiteiten rond 12 natuurlijke, universeel-menselijke waarden helpen je om je blijvend bewust te worden van wat voor prachtig mens jij bent, welke unieke combinatie van kwaliteiten jij hebt en hoe nodig jij bent voor jouw omgeving en de wereld.

Een gezin, school, werk- en leefomgeving met de focus op ieders kwaliteiten, op betekenisvolle relaties en zinvolheid van het leven, laat geen ruimte voor pesten, uitsluiting, verwaarlozing, angst, negativiteit en conflict.

Dag na dag groeit je gevoel van ‘waardigheid’, van 'belonging' en 'ínclusiveness' op kleine, grotere en universele schaal.

info: www.livingvalueseducation.nl

15 mei VN Dag van het Gezin

In welk gezin je ook bent opgegroeid, waarden als liefde, vrede, respect en zorgzaamheid zul je daar voor het eerst hebben ervaren of juist hevig gemist.  Hoe wordt een gezin een familie? In sommige gezinnen zijn veiligheid, bescherming, ondersteuning vanzelfsprekend. In andere gezinnen heerst helaas een sfeer van intimidatie en dreigementen en is er sprake van misbruik en isolatie. Alle gezinnen met elkaar hebben een gigantische impact op de vorming van de samenleving en de wereld als geheel. Als je als jonge ouders een wereld van vrede en geluk wenst voor je kind is het inspirerend en maakt het je blij om samen te kijken welke waarden belangrijk voor je zijn, over hoe je ze zelf in praktijk brengt en welke waarden je in je kind bewust wilt maken. Want grootbrengen is immers vooral vóórleven.   Harmonieuze relaties hebben bewuste aandacht, toewijding en voortdurend onderhoud nodig. Als meer gezinnen ervoor kiezen om waarden te leven, dan zal onze omgeving en de wereld waarin wij leven die waarden meer en meer gaan weerspiegelen.  Waarden binnen je gezin Vaak nemen wij ons gezinsleven en gezinsleden voor 'granted' en nemen we niet de tijd onder woorden te brengen wat we voor elkaar voelen en waarom. Hier is een leuke manier om dat te oefenen. Vertrouwen en een positieve sfeer zijn het gevolg: 1. Ieder lid van het gezin schrijft zijn of haar naam onderaan een vel papier en geeft dit aan de persoon die links van je zit.   2. Denk aan iets positiefs van degene van wie je net het papier hebt gekregen. Schrijf dat op, bovenaan het vel en vouw het vervolgens om zodat je tekst niet zichtbaar is. 3. Geef het vel papier door, en herhaal dit proces totdat alle familieleden aan de beurt zijn geweest en ieder weer zijn of haar eigen vel voor zich heeft. 4. Lees om de beurt alle complimenten die je gekregen hebt, hardop voor.  Informeer naar oudercursussen van LVE en laat je ondersteunen bij het maken van positieve keuzes voor je gezin: http://www.livingvalueseducation.nl/contact/      .   

In welk gezin je ook bent opgegroeid, waarden als liefde, vrede, respect en zorgzaamheid zul je daar voor het eerst hebben ervaren of juist hevig gemist. 

Hoe wordt een gezin een familie?
In sommige gezinnen zijn veiligheid, bescherming, ondersteuning vanzelfsprekend. In andere gezinnen heerst helaas een sfeer van intimidatie en dreigementen en is er sprake van misbruik en isolatie.

Alle gezinnen met elkaar hebben een gigantische impact op de vorming van de samenleving en de wereld als geheel.

Als je als jonge ouders een wereld van vrede en geluk wenst voor je kind is het inspirerend en maakt het je blij om samen te kijken welke waarden belangrijk voor je zijn, over hoe je ze zelf in praktijk brengt en welke waarden je in je kind bewust wilt maken. Want grootbrengen is immers vooral vóórleven.  

Harmonieuze relaties hebben bewuste aandacht, toewijding en voortdurend onderhoud nodig. Als meer gezinnen ervoor kiezen om waarden te leven, dan zal onze omgeving en de wereld waarin wij leven die waarden meer en meer gaan weerspiegelen.

Waarden binnen je gezin
Vaak nemen wij ons gezinsleven en gezinsleden voor 'granted' en nemen we niet de tijd onder woorden te brengen wat we voor elkaar voelen en waarom. Hier is een leuke manier om dat te oefenen. Vertrouwen en een positieve sfeer zijn het gevolg:

1. Ieder lid van het gezin schrijft zijn of haar naam onderaan een vel papier en geeft dit aan de persoon die links van je zit.  
2. Denk aan iets positiefs van degene van wie je net het papier hebt gekregen. Schrijf dat op, bovenaan het vel en vouw het vervolgens om zodat je tekst niet zichtbaar is.
3. Geef het vel papier door, en herhaal dit proces totdat alle familieleden aan de beurt zijn geweest en ieder weer zijn of haar eigen vel voor zich heeft.
4. Lees om de beurt alle complimenten die je gekregen hebt, hardop voor. 

Informeer naar oudercursussen van LVE en laat je ondersteunen bij het maken van positieve keuzes voor je gezin: http://www.livingvalueseducation.nl/contact/

 

  

Samenwerking

Reis je graag en spreek je nog andere talen dan je moedertaal? Reizen en een woordje over de grens kunnen spreken, Engels, Spaans, Chinees, noem ‘t maar op. Wereldwijd reizen is eind vorige eeuw en zeker in de 21e eeuw heel populair geworden. Nederlandse jongeren gaan ½ jaar of langer backpacken in Australie of ’n paar maanden naar Zuid-Amerika. De oudere generatie houdt het bij een vakantie naar ‘de zon’ of een mooi Alpengebied.
Waarom doe je dat? Even weg, wat afleiding of loskomen van je dagelijkse taken of rollen, rust en ontspanning zijn bekende antwoorden. Met wie ben je daar, even weg van huis? Met je familie, partner, vrienden. Even samen kunnen zijn. Soms alleen met jezelf. Even tijd voor jezelf.

SAMEN heeft in onze gedachten en ons taalgebruik een beperkte betekenis gekregen. Alleen als ik met een bekend of vertrouwd iemand ben, zeg ik ‘samen’. Samen is zo’n prachtig woord. Het betekent: je bent met een of meer andere mensen. Daar houden mensen van alle windstreken van. In alle culturen is leven opgebouwd rond ‘samen’. Dat noemen we familie of leefgemeenschap, vriendschap, collega’s, buren of teamgenoten. Zelden is in deze eeuw een mens een groot deel van zijn leven alleen. Zeker nu alle hoeken van de wereld verkend en bekend zijn, deel uitmaken van een streek of land. Als ik me in gedachten weer op het zo populaire reizen richt, ook als ik elders niemand ken, toch heb ik ‘samen’ – dit is bijna altijd iets van een ander mens – nodig. Om op de plaats van bestemming te komen, om daar te eten, de weg te vinden enz.
SAMENWERKING heeft zo’n enorme reikwijdte. Het is eigenlijk een zaak van het hart. Het impliceert iets te geven of uit te reiken, samen te doen of te werken aan een gemeenschappelijk, door beiden gedragen plan of doel.

Wat doe je als je de taal van samen kwijt bent? Wellicht onder invloed bent van ‘IK eerst’ of MIJN plan of idee, MIJN belangen, positie of doel. Kun je dat, wil je dat herkennen? Voel dan je hart, gaat er een positieve energiestroom naar buiten of ben je alleen bezig met jezelf te bevoordelen? Geeft je hart nog kleur aan SAMEN? Stroomt er energie in de vorm van positieve gedachten en gevoelens naar jullie samen zijn en samen doen? Of is er een machtsstrijd met de ander, een genadeloze competitie en concurrentie of de afleiding van commercie en techniek of de zucht naar meer en meer te moeten hebben of meer te willen zijn dan je medemens? Wil je dat stimuleren, blijven volgen? Geeft dat je echt meer geluk? Nu en in de toekomst?

Steeds meer mensen beseffen dat ze in het dagelijks leven iets te geven hebben. Bijvoorbeeld een glimlach in het verkeer, beleefd gedrag op straat, een ander voor kunnen laten gaan, te luisteren naar wat iemand wil zeggen, iets te delen hebben van binnenuit. Dat ze ook verantwoordelijk zijn voor samen in elke vorm en situatie. De taal van samen vrijelijk willen laten stromen door hun hart.
Dat geeft ons SAMEN PLEZIER. Het laat je hart, geest en lichaam leven zoals ze bedoeld zijn.

Marjo Linssen
vrijwilliger bij St. OneMelodie


www. onemelodie.nl
www.facebook.com/onemelodie

Sociale educatie voor jong en oud

Meer energie en waarde(n) in je leven? Neem elke dag een Inspirientje!

     ~ vrede ~ respect ~ liefde ~ verantwoordelijkheid ~ bescheidenheid ~ samenwerking ~

Wat is een Inspirientje?
Inspirientjes zijn 48 kaartjes om je te inspireren om alleen of samen, thuis of op school en op het werk, waarden (meer) in je leven te gebruiken.

Wat doe je ermee?
Als ouder of docent kun je een kaartje (laten) trekken en de waarde bespreken aan het begin van een lesdag of juist als energizer tussen de lessen door. Dit kan een kringgesprek in gang zetten. Je kunt een tekening, een verhaal, een gedicht, een lied of toneelstukje over een waarde maken en dat met elkaar bewonderen en bespreken. Je kunt een symbool, passend bij de waarde, bedenken en uitleggen aan elkaar. Of een kaartje trekken als ‘waarde van de dag’ en die waarde een dag lang in praktijk brengen. Na afloop bespreek je met elkaar wat dat met je doet.

Op een ouderavond of tijdens een vergadering kan iemand een kaartje trekken om samen even stil te staan bij de waarde op het kaartje. Dit kan door de tekst hardop voor te lezen, er even stil op te zijn, en daarna ieder uit te nodigen om zijn of haar gedachten rond die bepaalde waarde te delen met de anderen. 

Wat brengt het je?
Ieder van ons wordt geboren met een schat aan natuurlijke, innerlijke waarden als liefde, geluk, verdraagzaamheid. De Inspirientjes zijn bedoeld om met een enkel zinnetje kinderen en volwassenen bewust te maken van 12 van deze universeel menselijke waarden. Ze helpen ons de kracht van waarden te ervaren. Ze brengen ons op een speelse manier in contact met onze gevoeligheid, intuïtie, compassie, openheid, moed en individualiteit, een dieper niveau in onszelf.
Wie weet weerspiegelt het kaartje dat je trekt wellicht net de waarde die op dat moment speciaal is voor jou of voor de groep. Trek maar eens zo’n Inspirientje, er gaat een wereld voor je open. Een wereld waarvan je misschien niet wist dat die – allang – in jou bestond!

Te verkrijgen (5 euro excl. verzendkosten) via deze website of bij De School De Vrije Ruimte Den Haag www.devrijeruimte.org

          ~ eerlijkheid ~ vrijheid~ eenvoud ~ verbondenheid ~ geluk ~ verdraagzaamheid ~

20 maart VN Dag van GeluK

PA260521.JPG

      'Vriendelijke woorden brengen geluk in de wereld'

Volgens de VN is het nastreven van geluk een fundamenteel menselijk doel. Vanaf 2012 worden de 193 lidstaten opgeroepen om de Dag van het Geluk op een passende manier te vieren, bijvoorbeeld in het onderwijs. 
Het initiatief voor de Dag van Geluk kwam van het koninkrijk Bhutan in de Himalaya dat naast het 'bruto binnenlands product' het 'bruto binnenlands geluk' kent.

GELUK IN DE KLAS:
Speel een blij en vrolijk liedje als de kinderen binnenkomen. Deel dan als leerkracht met de kinderen eerst iets dat jou gelukkig maakt. Vraag hen vervolgens: 'Wat maakt jou gelukkig?' Maak een lijst van ideeën van de kinderen op het bord.

Maak kleine groepjes en vraag de kinderen om met elkaar te bespreken:
Kunnen we ons eigen geluk creëren? Hoe?
Wat voor dingen vergroten volgens jou het gevoel van geluk?
Wat voor dingen die je gelukkig maken, kun je alleen doen?

Bespreek de antwoorden gezamenlijk en geef ieder kind erkenning voor zijn/haar antwoord.

Brainstorm en verzamel met elkaar woorden die met geluk te maken hebben en woorden die met verdriet te maken hebben. Voel je een verschil?

Speel nogmaals blije muziek en vraag de kinderen om 'gelukkig zijn' te tekenen of te schilderen. Bewonder ieders werk en laat ze vertellen over wat ze hebben uitgebeeld. 

Uit: Living Values Activiteiten voor kinderen van 8-12 jaar, module GELUK