20 maart Internationale Dag van GELUK

BQND1973.JPG

                                    ‘LIFE, LIBERTY AND THE PURSUIT OF HAPPINESS...' 

Met deze indrukwekkende woorden benoemt de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring (1779) Geluk, naast Leven en Vrijheid, tot een mensenrecht. Nog indrukwekkender is dat hiermee werd bedoeld niet het persoonlijk najagen van Geluk maar het onvervreemdbare recht van ieder mens om Geluk in praktijk te brengen, te beoefenen voor het morele en spirituele welzijn van de hele mensheid, inclusief jijzelf. 

Bij dit oefenen en ontdekken, ervaren en toepassen van Geluk in het dagelijks leven kan Living Values je helpen: 

                        'WOORDEN KUNNEN ZIJN ALS BLOEMEN OF ALS DOORNEN' 

Geluk in de Klas
De begeleider/leerkracht: 'Een deel van geluk komt met woorden. Het kan jou en mij een goed gevoel geven als iemand iets liefs of iets aardigs tegen ons zegt. Dus woorden kunnen geluk geven. Een aardig woord zeggen is bijna zoiets als een bloem aan iemand geven.
Soms kunnen woorden pijn doen, zoals een scherpe doorn waar je je aan prikt.

Vraag: 'Wat voor woorden maken je ongelukkig of verdrietig?
            Wat voor woorden maken je boos?'
            Wat voor woorden kun je tegen anderen zeggen die geluk geven?'

Erken alle antwoorden en bespreek ze zorgvuldig. 

Zeg: 'Deze week gaan we aandacht schenken aan het geven van bloemen. Als iemand toch iets gemeens tegen je zegt, kun je zeggen: geef me bloemen, geen doornen.'

Als begeleider/leerkracht kun je de kindjes aanmoedigen om deze verbale vaardigheid te gebruiken ipv te slaan of iets gemeens terug te zeggen wanneer anderen iets negatiefs zeggen. Vraag de kinderen om de zin een paar keer te herhalen. 

Vraag de kinderen een tekening te maken over een moment waarop ze zich slecht voelden of waarop ze zich gelukkig voelden, naar keuze. 

Zing een lied over Geluk (bv. Het kriebelt in je zij; Tekst. G. Brokerhof-van der Waa, muziek G. van Amstel, zie ook CD TOGETHER.) 

Uit: Living Values Activiteiten voor kinderen van 3-7 jaar, module GELUK