LUISTEREN IN JEZELF

Luisteren vraagt om stilte en aandachtsvol bewustzijn. Luisteren brengt je voorbij de drukke gedachten in je hoofd, bij je ‘innerlijk weten’. Luisteren legt je denken stil en opent je voor je eigen wijsheid.

' …Niet denken, maar luisteren naar wat er binnenin je is. Wanneer je dat ’s morgens, voor je aan het werk gaat, een poosje doet, dan geeft dat een rust die de hele dag doorstraalt. Eigenlijk hoor je de dag zo te beginnen: tot alle flarden van gepieker en gedachtetjes eerst zijn weggevaagd uit je hoofd. Zoals je ’s morgens stof en spinrag uit de kamer veegt, zo hoor je ook jezelf ’s morgens innerlijk schoon te maken…' - Etty Hillesum (Nagelaten geschriften 1941 – 1943)

Luisteren NAAR ANDEREN

Luisteren is meer dan wachten tot een ander is uitgepraat.
Luisteren is meer dan horen dat een ander praat.
Luisteren is meer dan horen wat een ander zegt.

ACTIEF LUISTEREN - LUISTEREN ZONDER OORDEEL

In de lesactiviteiten van Living Values speelt het leren luisteren naar elkaar een grote rol. Voor het contact tussen volwassenen en kinderen is Actief Luisteren voor de volwassene een middel om te ‘ontcijferen’ wat een kind, een leerling probeert uit te drukken.

In een gesprek betekent het:

  • wat van de inhoud weergeven (‘ik hoor je zeggen…’);
  • wat van de emoties weergeven die een kind communiceert, zonder letterlijk diens woorden te gebruiken;
  • een attitude van oprecht luisteren, luisteren om te willen begrijpen.