Als we eens het idee lieten varen dat kinderen iemand moeten wórden? 

De concrete en vrolijk stemmende activiteiten van Living Values rond 12 universele kernwaarden leren kinderen en jongeren om hun waarden in zichzelf herkennen. Ze leren van zichzelf te houden, zichzelf te respecteren en innerlijke vrede te vinden. Ze worden zich blijvend bewust van hun waardevolle essentie en de vele prachtige kwaliteiten die ze bij hun geboorte hebben meegekregen. Hun liefde en respect voor zichzelf leidt op een natuurlijke manier tot respect voor anderen, de basis voor in harmonie samenleven op onze aarde.

 

Werken met Waarden geeft plezier

Van nature zijn kinderen nieuwsgierig en leergierig. Ervaring laat zien dat alle kinderen graag leren over waarden. Waarden hebben immers alles te maken met je eigen belevenissen, je eigen hart, je eigen leven en je kunt er allemaal over meepraten!
Bij het werken met waarden valt iedere sociale, intellectuele of godsdienstige ongelijkheid tussen kinderen weg. Letterlijk ieder kind doet ontdekkingen over waarden die ook voor alle andere aanwezige kinderen en volwassenen boeiend zijn.

Sturing over je Eigen leven

De activiteiten van Living Values leren kinderen om zonder oordeel naar zichzelf en anderen te kijken; om waarden te onderzoeken, ermee te experimenteren en als wegwijzers te gebruiken bij het maken van positieve keuzes iedere dag opnieuw. Wat is ballast en wat is van waarde? Kinderen genieten van het uitdrukken van hun gedachten, gevoelens en emoties en van het feit dat ze gezien en gehoord worden. Al doende ervaren zij autonoom, waardevol en niet van anderen afhankelijk te zijn voor hun gevoel van eigenwaarde. Hun woordenschat ontwikkelt zich in hetzelfde tempo als hun vermogen om zelfstandig, constructief en kritisch te denken, verantwoordelijkheid te dragen en persoonlijk en sociaal bewuste beslissingen te nemen. 

Kinderen komen tot bloei in een omgeving van respect, geduld en duidelijke afspraken. Gedeelde waarden op school scheppen een klimaat waarin kinderen zich veilig voelen, geliefd, begrepen, gewaardeerd en gerespecteerd. Een klimaat waarin je niet met je klasgenoten hoeft te wedijveren om de aandacht van de juf of docent. Het gaat om jouw eigen ontwikkeling, niet in vergelijking met anderen. Je bent de moeite waard, gewoon zoals je bent en niet om wat je hebt, zegt of doet.

LV ziet kinderen als volwaardige partners in het proces van 'lifelong learning' en
bevordert een gelijkwaardige en open uitwisseling tussen leerlingen, hun leerkrachten en ouders/begeleiders.