…’Hij was een nuchtere man. Hij voelde niets voor een heldenrol. Hij was bang zoals iedereen bang was in die dagen. Maar de haat en het geweld kwamen dichterbij. Toen keek hij niet langer weg, zocht niet meer naar excuses en nam de beslissingen die hij nemen moest (…).’

’Op een avond, toen hij echt heel erg moe en gespannen was, zei hij tegen Jan en mij: ”Ik moet die mensen helpen. Anders gaan ze een gewisse dood tegemoet.”’
’Hoe wist hij dat zo zeker?’
’Vader deed wat hij volgens zijn geweten doen moest. Hij vond dat je de waarden moest vasthouden die je voor jezelf had vastgesteld. Als je daarmee ging rommelen, dan was dat het einde.’
’Het einde?’
’Dan hield je op een waardig mens te zijn. De gevolgen zie je hier. Deze plek is onverdraaglijk, deze plek had nooit mogen bestaan.’

Uit: Jan Brokken, De Rechtvaardigen. Hoe een Nederlandse consul duizenden Joden redde.

Leer jongeren hoe ontmenselijking werkt’ , Nelleke Noordervliet, Trouw 4 mei 2019

‘…Haal het geld bij de boeven weg door legalisering van de middelen of door beslaglegging op het drugskapitaal en investeer dat geld in het onderwijs. Want daar begint het. Daar begint alles’. Nelleke Noordervliet, Trouw 7 september 2019

‘Mensen met morele dapperheid streven ernaar ‘in waarheid te leven’, in de woorden van Havel. Ook op het beslissende moment, in een vijandige omgeving, blijven zij trouw aan de zelf gekozen waarden die hun identiteit uitmaken. Zonder die waarden zouden zij niet meer zijn wie zij willen zijn.’

Kees Schuyt, hoogleraar Sociologie en rechtskundige, De Groene Amsterdammer, 17 september 2014

WAAROM WAARDEN?

Ieder van ons wordt geboren met een schat aan natuurlijke, menselijke waarden. Ze maken ons tot wie wij zijn en beïnvloeden ons leven op ieder moment. Waarden hoeven wij niet buiten ons te zoeken: Vrijheid, Liefde, Eerlijkheid... zijn kwaliteiten van onze natuurlijke staat van zijn. Ze behoren tot de kern van ons wezen.

Of we het ons bewust zijn of niet, onze natuurlijke waarden vormen de basis van hoe wij leven, hoe wij met anderen omgaan, welke keuzes wij maken.
Als we ons openstellen voor onze waarden en ze voeden, voelen we ons gelukkig en vervuld. We ervaren zin en betekenis in ons leven. Waarden helpen ons groeien, emotioneel evenwicht te vinden en geestelijk en fysiek gezond te zijn. Waarden helpen ons betere keuzes in het leven te maken, gezonde gedragspatronen te ontwikkelen en betekenisvolle relaties te onderhouden. Met waarden hebben we een duidelijk doel voor ogen, nemen we verantwoordelijkheid voor onze daden, voelen we ons gemotiveerd en bekrachtigd.

Als we onze waarden vergeten of negeren, raken we de verbinding met ons innerlijke centrum kwijt. We raken gemakkelijk uit balans, worden angstig en depressief. We nemen verkeerde beslissingen en ontwikkelen minderwaardigheidsgevoelens. We zijn lastig om mee om te gaan, krijgen neiging tot zelf-destructie en voelen ons aangetrokken tot conflict.
Het vergeten of negeren van onze innerlijke waarden heeft nog een ander gevolg. Als wij onze waarden niet leven, zullen onze gezinnen, scholen, ons werk, de wereld waarin wij leven, die waarden ook niet weerspiegelen. 

UNIVERSELE WAARDEN
Van radicalisering en grootschalige migratie tot en met de emancipatie van de transgender, het zijn allemaal maatschappelijke actualiteiten die de waardediscussie raken. Nederland is een pluralistische samenleving. De nieuwe generatie kinderen heeft wortels in verschillende culturen en godsdiensten. Living Values kan deze verschillen overbruggen omdat de waarden van Living Values niet exclusief zijn gerelateerd aan bepaalde culturen, tradities of godsdiensten maar universeel zijn.  

WAARDEN EN WERELDBURGERSCHAP
Tijdens het verkennen van hun waarden leren kinderen zonder oordeel hun gevoelens en emoties te onderzoeken, aanvaarden, onder woorden te brengen en creatief te uiten. Al doende maken ze zich een waardentaal eigen: een taal die dicht bij henzelf staat en hen tegelijkertijd in staat stelt zich met anderen te ‘verstaan’ en zich met hen wezenlijk verbonden te voelen, ongeacht verschillen in karakter, achtergrond of cultuur. 

NORMEN & WAARDEN
Living Values richt zich niet op gedragsverandering of het aankweken van ‘normen en waarden’ en ‘verantwoord burgerschap’. Met waarden als je kompas krijg je de kans je te ontwikkelen tot een creatief, onafhankelijk denkend mens, bewust van je zuivere, natuurlijke, authentieke waarde. Je beleeft ook anderen als waardevol en je leven wordt vol betekenis.
Als gevolg daarvan zul je je gelukkig, harmonisch en verbonden voelen en daarom respectvol, eerlijk en verdraagzaam naar anderen toe zijn.