Living Values Education Nederland heeft veel te danken aan een aantal toegewijde partners:

  • Al onze zusterorganisaties van Living Values Education onder de overkoepelende organisatie ALIVE, de Association for Living Values Education International, verspreid over meer dan 80 landen op 5 continenten, betrokken bij meer dan duizend scholen/projecten. 
  • UNESCO
  • Initiatief One Melodie
  • School De Vrije Ruimte
  • Stichting Sjoerd

unesco

Cyril Dalais, verbonden aan UNESCO New York, stond 20 jaar geleden samen met 20 leraren, social workers en pedagogen uit de hele wereld, aan de wieg van Living Values Education. 

Sinds 2012 werkt Living Values Education Nederland samen met UNESCO Nederland. Beide organisaties delen idealen als vrede, wereldburgerschap, respect voor taal- en cultuurschatten en onderwijs voor iedereen.  

Initiatief ONE MELODIE

Initiatief OneMelodie is een multi-culturele non-profit organisatie die sociale educatie aanbiedt aan kinderen en volwassenen van alle culturen en hen samenbrengt op een unieke en positieve manier. OneMelodie, gevestigd in Utrecht, is politiek en religieus onafhankelijk. 

OneMelodie is ontstaan vanuit het idee dat mensen die om wat voor reden ook van elders naar Nederland zijn gekomen en zich inspannen om een zinvol bestaan op te bouwen, geholpen kunnen worden met, naast taal- en inburgeringscursussen, sociale educatie.
Deze sociale educatie voedt de geest, het hart, de mens binnenin, vanuit de gedachte dat je op basis van je eigen positieve kracht je kansen kunt vergroten en sneller ‘je plek’ in de Nederlandse samenleving kunt vinden.  

Living Values deelt de visie van OneMelodie en werkt al jaren intensief samen met deze mooie organisatie die bij projecten, cursussen en workshops o.a. gebruik maakt van het internationale Living Values programma. 

School de vrije ruimte    

De Vrije Ruimte in Den Haag is een democratische school voor natuurlijk leren. Kinderen van
4-18 jaar gaan vanuit hun innerlijke motivatie op ontdekkingstocht in een rijke en veilige omgeving. In 2012 heeft De Vrije Ruimte ervoor gekozen om vanuit de eigen identiteit - een democratische school voor basis- en voortgezet onderwijs - schoolbreed aandacht te schenken aan universele waarden, op basis van het gedachtegoed en de waardenactiviteiten van Living Values Education. Het 'b
roodje vrede' in het leerlingenrestaurant de Crazy Butler is beroemd en geliefd!

Na zorgvuldige voorbereiding d.m.v. workshops voor begeleiders, ouders, vakleerkrachten en drie groepen leerlingen focust de school vanaf september 2013 (nog meer) op positieve levenswaarden.

De enthousiaste, menselijke attitude van de begeleiders is samen met de Living Values activiteiten en veel creatieve ideëen van de kinderen zelf, de inspiratie om kinderen en volwassenen op school zowel hun eigen waarde als die van anderen en de omringende wereld te laten ontdekken, ervaren en bewust te worden.

Stichting sjoerd

Op 16 maart 2010 is de Stichting Sjoerd Duijnisveld opgericht, op de 23e geboortedag van zoon en broer Sjoerd van de familie Duijnisveld. Het was toen tien jaar geleden dat Sjoerd op 18-jarige leeftijd overleed. Om hem te gedenken en om door te geven hoe en met welke waarden hij in het leven stond is deze stichting opgericht. 

Het doel van de stichting is kansarme kinderen en jongeren in binnen- en/of buitenland meer mogelijkheden tot ontplooiing en vriendschap te geven. 

Stichting Sjoerd heeft in 2015 het Kinder Integratie Project ‘ToGether’ (een samenwerking van St.OneMelodie, De Vrije Ruimte en St.Living Values Education) de beslissende financiële steun gegeven om het project te laten slagen dat inmiddels grote impact blijkt te hebben gehad voor de deelnemende kinderen. 

Wij voelen ons verwant met Stichting Sjoerd en haar doelstelling en zijn dankbaar voor
de prijs die ons door Stichting Sjoerd op het slotfeest van 'ToGether' op 18 april 2015, werd uitgereikt.