• livingvalues.net | Internationale website met informatie over Living Values Education wereldwijd;
 • valuesbasededucation.com | Info over op waarden gebaseerde scholen op verschillende plaatsen in de wereld;  
 • nigel.cohen@valuesbasededucation.com
 • curriculum.edu.au | Sinds 2005 zijn alle scholen in Australië op uitnodiging van het Ministry of Education betrokken bij een vorm van waarden implementatie;
 • unicef.nl | De rechten, ontwikkeling en bescherming van het kind;
 • unesco.nl | Over het verwezenlijken van vrede en duurzame ontwikkeling d.m.v. onderwijs;
 • laukwoltring.nl | Werken met jongens in kinderopvang, BSO, onderwijs, jeugdzorg, verkeerseducatie;
 • jongensinbalans.nl | Inspirerende visies op begeleiding van jongens naar volwassenwording;
 • rotsenwater.nl | Over sociale competentie training voor jongens;
 • hetlaatstekindinhetbos.nl | Richard Louv, kinderen en natuur;
 • heartmath.nl | Empowering heart-based living…;
 • earthgames.nl | Over spelen en leren; coöperatieve spellen;
 • kiind.nl | Voorheen Educare: over leven en leren met kinderen in verbondenheid;
 • rootsofempathy.org | Onderwijsprogramma m.m.v. baby's + vader en moeder dat agressieoplossend werkt, de sociaal-emotionele competentie verhoogt en medeleven ontwikkelt;
 • amnesty.nl | Universele verklaring rechten van de Mens
 • worldvaluesday.com | 20 oktober is tot World Values Day uitgeroepen
 • www.platovisit.nl/ntk/school.htm| LVE is bij uitstek geschikt voor NieuweTijdsKinderen