De natuur is.

De natuur oordeelt niet.
De natuur nodigt ons uit bij onszelf te komen en ons op te laden – lichamelijk en geestelijk.  
Voor kinderen is het zijn in de natuur een onontbeerlijke bron van geestelijke en
lichamelijke gezondheid. LVE maakt kinderen ervan bewust 'te gast' te zijn in de natuur, een eerste stap naar het je verbinden met de natuur en je er deel van te voelen.

De aarde waarop wij leven laat zich steeds meer ervaren en omarmen als een levende entiteit. Steeds meer mensen verlangen ernaar zich bewust met de ziel van de aarde te verbinden. 

De activiteiten van Living Values Education moedigen docenten aan om, uitgaande van het eenvoudige, duidelijke beeld van het zaadje waaruit leven ontspringt, kinderen bewust te maken van de aarde die, samen met de zon en atmosfeer, 'leven' mogelijk maakt.

Het delen als docent van je eigen enthousiasme over het hier en nu ervaren van de natuur werkt voor kinderen aanstekelijk: het opsnuiven van de eerste geuren van de lente of van paddenstoelen in de herfst; het spelen met zand en water in de zomer; het waarnemen van kleine knoppen aan de bomen in de winter; het voelen van ribbels op een schelp of van grillig gevormde boomschors; voorzichtig een wormpje vasthouden of het wonder ervaren van een kikker op je hand; bewust de wind voelen waaien door je haar; het proeven van bosaardbeitjes, bramen of beukennootjes; het horen van stilte, van zoemende insecten, fluitende vogels, ritselende bladeren, een blaffende hond; kijken naar de ondergaande zon: het ervaren van de blijdschap die de natuur je schenkt.