De Stichting Living Values Education Nederland maakt deel uit van de internationale
non-profit organisatie ALIVE, een onafhankelijke, wereldwijde beweging van docenten, pedagogen, ouders, social workers en andere creatievelingen in meer dan 80 landen, op
alle continenten. LVE is gebaseerd op het Verdrag van de Rechten van het Kind en 12 universele waarden en is geworteld in de Verenigde Naties en Unesco. Het Living Values Education onderwijsprogramma is in 12 talen vertaald, w.o. Nederlands, Chinees en Arabisch

ACHTERGROND

1995

Het 50jarig bestaan van de Verenigde Naties is o.a. gevierd met het project
Sharing our Values for a better World. Tijdens dit project is men op zoek gegaan naar waarden die in vrijwel elke cultuur voorkomen. Deze 12, in de hele wereld erkende kernwaarden, zijn beschreven in een Guidebook: Vrede, Respect, Liefde, Verdraagzaamheid, Geluk, Verantwoordelijkheid, Samenwerking, Bescheidenheid, Eerlijkheid, Eenvoud, Vrijheid en Verbondenheid. Dit Guidebook bevat tevens een hoofdstuk met praktische oefeningen om waarden in het onderwijs toe te passen.

1996

Dit hoofdstuk uit het Guidebook en de conclusies van het – in opdracht van UNESCO uitgevoerde - onderzoek door de Commissie Delors naar wat de rol en inhoud van het onderwijs in de 21e eeuw zou moeten zijn, inspireert UNICEF, in de persoon van Cyril Dalais, om twintig ervaren leraren en pedagogen van vijf continenten en verschillende achtergrond, naar New York uit te nodigen om met elkaar te spreken over de mogelijk transformerende rol die universele waarden in het onderwijs kunnen spelen

1997

Deze bijeenkomst resulteert in het Living Values Education Initiative: een compleet onderwijsprogramma gebaseerd op genoemde 12 universele waarden en het Verdrag van de Rechten van het Kind. Dit LVE-lesmateriaal wordt gedurende enkele jaren in een groot aantal pilotprojecten over de hele wereld toegepast en geëvalueerd

2000

Living Values Education (LVE) verschijnt in het Engels in druk: drie activiteitenboeken voor kinderen, een trainingsgids voor docenten, een gids voor oudergroepen en een activiteitenboek voor Vluchtelingen en Slachtoffers van oorlogsgeweld

2004

‘Bond Zonder Naam’ /Living Values België verwerft de Nederlandstalige licenties en vertaalt de vijf LVE werkboeken in het Nederlands

2006

Op 13 en 14 december vindt in nauwe samenwerking tussen Bond Zonder Naam/Living Values Belgie en Living Values Nederland de officiële presentatie plaats van de Nederlandse vertaling van de Activiteitenboeken op respectievelijk het Provinciehuis in Antwerpen en het
Vrijzinnig Christelijk Lyceum in Den Haag

2007

Oprichting Stichting Living Values Education Nederland.