'Ieder kind is een kunstenaar. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen kunstenaars blijven als ze opgroeien?' - Picasso

Kinderen willen van nature leren en scheppen. Hoe bewaren we dat verlangen?
Wij worden niet alleen als creatieve wezens geboren, onze creatieve bron is essentieel voor onze gezondheid en ons levensgeluk.

VERBEELDINGSKRACHT

Verbeeldingskracht ontwikkelt zich niet vanzelf. Verbeeldingskracht wil worden gewekt en aangesproken. Dankzij onze verbeeldingskracht zijn wij in staat de allermooiste fantasie over de allermooiste toekomst voor onszelf, voor anderen en de wereld te ontvouwen. Vanuit verbeeldingskracht scheppen we onze overtuigingen en onze gedachten. Met onze gedachten vormen we onze werkelijkheid.

De activiteiten van Living Values koesteren en voeden op een positieve manier de verbeeldingskracht van leerlingen.

zonder OORDEEL

Als positieve menselijke waarden de basis vormen van het schoolklimaat en de leerling zich gewaardeerd, gerespecteerd, begrepen, geliefd en veilig voelt, is er geen voedsel voor oordelende gedachten over zichzelf. Het zijn vaak deze oordelende gedachten die maken dat de creatieve bron in ons opdroogt: ‘Wat stelt ’t nou voor?’, ‘Ik kan dat niet!, ‘Zij doet ’t veel mooier.’

JE BENT ZELF EEN KUNSTWERK!

In Living Values Education speelt creativiteit niet alleen letterlijk een rol. Iedere waardeactiviteit openbaart aan de kinderen dat zij zelf kunstwerken zijn: ze worden zich bewust hoeveel liefde ze eigenlijk in zich hebben, hoe goed ze kunnen samenwerken, hoeveel gemakkelijker het is een ander te accepteren als je jezelf accepteert zoals je bent: waardevolle inzichten die blijvend bijdragen aan hun identiteit.