LVE & De Vrije Ruimte, democratische school Den Haag

De Vrije Ruimte (zie Partners Living Values Education), democratische school voor kinderen van 4-18 jaar in Den Haag, won in november ‘15 de pitch van LOBO, Landelijke Oudervereniging Bijzonder Onderwijs (voor een sterkere positie van ouders en diversiteit in het onderwijs) met hun schoolproject Living Values Education. Deze subsidie heeft als hoofddoel om d.m.v. waarden tot een optimale afstemming te komen tussen school en thuis.   

waarom living values in education? 

'...Op De Vrije Ruimte zijn we er inmiddels van doordrongen: LVE - waardenonderwijs voor kinderen en jongeren van 3-18 jaar - heeft een grote meerwaarde. Dat geldt voor de dagelijkse gang van zaken op school, maar ook en vooral voor de ontwikkeling van onze leerlingen. Met waardenonderwijs doen ze zelfkennis op en krijgen ze zelfvertrouwen, ze leren te reflecteren en ontwikkelen empathie, verkrijgen intellectuele diepgang en leren om onafhankelijk en kritisch te denken. Het werken met waarden stelt hen in staat om vanuit persoonlijk evenwicht en gevoel van eigenwaarde, straks hun eigen, unieke plaats in de samenleving in te nemen.' 

Is waardenonderwijs wel van deze tijd?

'Ja, zelfs meer dan ooit. Van radicalisering en grootschalige migratie, tot en met de emancipatie van de transgender, het zijn allemaal maatschappelijke actualiteiten die de waardendiscussie raken. Nederland is een heterogene samenleving. Door verdere individualisering en globalisering zal dat alleen maar toenemen. De nieuwe generatie kinderen heeft wortels in verschillende culturen en godsdiensten. Living Values Education kan deze verschillen overbruggen omdat de waarden van Living Values niet exclusief zijn gerelateerd aan bepaalde culturen, tradities of godsdiensten, maar universeel zijn. Leerlingen én hun leerkrachten én hun ouders leren met  Living Values dezelfde taal spreken.' 

Ouderparticipatie

'Als er één onderwerp is dat de thuissituatie raakt, dan is het wel waardenonderwijs. Als je thuiskomt, kan je wel stoppen met rekenen en Frans, maar met waarden is het anders. LVE leent zich daarom goed om educatief partnerschap tussen ouders en school te concretiseren om de leerling op een consequente manier met de waarden in aanraking te brengen.'

Living Values Education: breed toepasbaar?

'Living Values Education is toepasbaar in elke les, elk vak, elke school, waar ook ter wereld.
LVE is niet per se een nieuw, apart vak dat het rooster verder onder druk zet. Het wordt geïntegreerd in bestaande lessen. Er kan op ieder moment aandacht aan gegeven worden, niet alleen in een kringgesprek en dag- of weekopening, het profielwerkstuk, het organiseren van een kamp, een stage, een buitenlandse reis, een internationale uitwisseling
of de vieringen op school. Maar ook juist bij taallessen, de betavakken, maatschappijleer, aardrijkskunde en geschiedenis. 
LVE kan voor schoolbesturen als uitgangspunt worden genomen voor het algemene schoolbeleid. Dat kan betrekking hebben op diverse zaken als het menu dat in de kantine wordt aangeboden, gedragsregels op het schoolplein, en 'het anti-pestprotocol.'