Erkenning

Het vak van leerkracht kan niet hoog genoeg worden geschat. In ieder contact met kinderen en jongeren stuur je een boodschap de toekomst in. Is die boodschap er een van liefde, vertrouwen en interesse? Van enthousiasme over het leven?

Als docent kun je nooit terugvallen op je routine, er wordt een permanente, creatieve inzet van je gevraagd. Leerlingen doen een groot beroep op onze persoonlijkheid en innerlijke kracht. Daarnaast heb je te maken met de prestatiedruk van bovenaf en de eisen van het curriculum. Tijd, stilte en zorg voor jezelf kunnen je ondersteunen. 

Zelfzorg & Zelfreflectie

Goed onderwijs begint bij onszelf. Onze inzet is effectief en onze betrokkenheid vol enthousiasme als we ons bewust zijn van onze eigen waarde; als we beseffen wat voor invloed onze gedachten en emoties hebben op onszelf en anderen; als we ons erkend voelen, ons op tijd kunnen opladen en mogelijkheden aangrijpen om persoonlijk en professioneel te blijven groeien; als we in staat zijn ons eigen leven positief en zinvol vorm te geven. Dat schenkt levensgeluk en geeft ons vak de kwaliteit waar kinderen recht op hebben.

Walk your talk

Waarden kun je en hoef je niet (aan) te leren. Je hebt ze al in je. Waarden kun je wel ontdekken, ervaren en leren toepassen. Kinderen en jongeren worden geïnspireerd om zelf hun waarden te leven door duidelijke voorbeelden in hun omgeving. Als leerkracht kun je zo’n voorbeeld zijn, je bent een rolmodel.
Zijn je woorden in overeenstemming met je gedachten en je attitude?

Ook het voltallige schoolteam heeft een voorbeeldfunctie. Waardeneducatie is succesvol als alle volwassenen binnen school toegewijd zijn aan bepaalde, met elkaar afgesproken waarden als vrede, respect, eerlijkheid...Deze waarden, die ook met de ouders worden gedeeld, vormen de veilige basis en de kern van het onderwijs en nodigen op een natuurlijke manier uit tot professionele uitwisseling, onderlinge inspiratie en - ondersteuning.