Vrede - Respect - Liefde - Verdraagzaamheid - Geluk - Verantwoordelijkheid - Samenwerking - Bescheidenheid - Eerlijkheid - Eenvoud - Vrijheid - Verbondenheid


                WELKOM OP DE WEBSITE VAN LIVING VALUES EDUCATION

Waarden zijn een begeleidende kracht in alles wat we doen en nastreven. Ze beïnvloeden
ons leven op ieder moment. Wanneer wat we zeggen en doen overeenstemt met onze menselijke waarden, zijn we in harmonie. We voelen ons verbonden met ons innerlijk, met anderen, met de natuur en met onze aarde.
Waarden zijn sleutels voor het herstellen en versterken van onze waardigheid.

Living Values nodigt je uit om je eigen waarden te ontdekken. En je bij ons aan
te sluiten om peuters, kinderen en jongeren, in staat te stellen hun aangeboren waarden en kwaliteiten te ontwikkelen, te ervaren en bewust te leren toepassen. Zo jong als ze zijn, zullen zij met hun waarden als gereedschap, zich toegerust voelen en zin krijgen om hun leven mooi en zinvol te maken; om op een waardige manier met anderen om te gaan en om positieve keuzes te maken voor zichzelf en de wereld.

Een school met waarden als fundament van het onderwijs, van de omgang met elkaar en van de schoolorganisatie, laat grote betrokkenheid zien van zowel leerlingen als docenten, ouders en directies. De gemeenschappelijke waardentaal die ontstaat, versterkt de onderlinge verbondenheid.
Een school met enthousiaste docenten die het plezier en de effectiviteit van het werken met waarden ervaren, vormt wakkere, optimistische en gedreven jonge mensen die bewust en gemotiveerd in het leven staan, dicht bij zichzelf. 

Leven naar je universeel-menselijke waarden is aanstekelijk voor iedereen die ermee in aanraking komt. Een positief sneeuwbaleffect is geboren.