kinder integratie project 'together' - 2014-2015

Een project dat kinderen van alle culturen ondersteunt in hun ontwikkeling tot positief ingestelde mensen die zich bewust zijn van hun eigen waarde.

Een initiatief van de Stichting voor sociale educatie OneMelodie (nu Initiatief OneMelodie, Utrecht) in samenwerking met de democratische school De Vrije Ruimte (Den Haag) en Living Values Education (LVE). 

BEGIN

In 2014 brachten we twee groepen kinderen (6-12 jaar) van verschillende culturen en achtergronden bij elkaar. Kinderen die anders nooit de kans zouden hebben gehad elkaar te ontmoeten en samen leuke dingen te doen. Eén groep van kinderen uit migranten- en vluchtelinggezinnen uit Soedan, Senegal, Ghana en Marokko, wonend in Kanaleneiland , Utrecht. De andere groep kinderen was van de school De Vrije Ruimte in Den Haag, vrijwel allemaal afkomstig uit zgn witte Nederlandse gezinnen. Twintig kinderen in totaal.

DOEL 

  • Om elkaars wereld te leren kennen, plezier te ervaren in het contact met elkaar en te leren samenwerken; 
  • om een gevoel van eigenwaarde te behouden of te ontwikkelen in de omgang met kinderen uit een andere cultuur
  • om samen een ToGether-CD te maken met nieuwe Nederlandse liedjes over waarden

We organiseerden een aantal bijeenkomsten, afwisselend in Utrecht en Den Haag, waarbij de kinderen allerlei activiteiten samen deden: ze maakten pizza’s en bakten pannenkoeken, ze schilderden en knutselden samen en leerden mooie tasjes maken, ze deden spelletjes en dansten en zongen, en oefenden voor de CD in een professionele studio! Ook kwamen de groepen afzonderlijk af en toe bij elkaar. In alle activiteiten stonden de waarden samenwerking en geluk centraal.

ERVARINGEN

De eerste ontmoeting in Utrecht was vrolijk en ontspannen. We deden allerlei kennismakingsspelletjes om elkaars vaak onbekende namen te onthouden! en hadden veel plezier. De tweede ontmoeting, in Den Haag, was een uitdaging voor de kinderen uit Utrecht. De reis per trein en tram was een compleet nieuwe ervaring en de kinderen kwamen moe aan. Ook voelde het voor sommige kinderen onwennig om op De Vrije Ruimte omringd te zijn door louter witte kinderen. Maar iedere volgende ontmoeting verliep makkelijker en hoewel ze het soms moeilijk vonden zich te concentreren deden de kinderen bij alle activiteiten hun best. Zingen en dansen waren overduidelijk bij iedereen favoriet en ook de beste manier om contact te maken en te leren over waarden. Het samen zingen voor een heuse microfoon in een echte studio was een hoogtepunt.

Ook de volwassenen die het project begeleidden (vrijwilligers, ouders, begeleiders van de school, 2 professionele musici) werkten uitstekend samen ondanks de nodige hindernissen onderweg en de vrije tijd en flexibiliteit die soms van hen werd gevraagd. Gaandeweg werd hen echter het belang en de impact van het project steeds meer duidelijk, ook naarmate ze
de kinderen beter leerden kennen en positieve veranderingen bij de kinderen zagen.

uitdagingen

Wij zijn onze sponsoren (Stichting Boschhuysen - www.boschuysen.nl en Stichting Sjoerd - www.stichtingsjoerd.nl ) enorm dankbaar voor hun bijdragen. Zonder hen hadden we dit project niet kunnen uitvoeren. Niettemin waren onze financiële mogelijkheden beperkt. Ook logistiek (het project was verdeeld over Utrecht en Den Haag) was het een avontuur. We konden daarom dit project alleen op kleine schaal uitvoeren.

Resultaat

Het slotfeest van ToGether in Utrecht was een groot succes. . De kinderen namen de organisatie grotendeels zelf op zich en speelden superenthousiast hun rol van gastvrouw/heer, discussieleider of aankondiger. Moeders brachten spontaan de heerlijkste hapjes van hun cultuur mee. Volwassenen werden naar voren genodigd en geïnterviewd over de waarden samenwerking en respect. De aanwezige sponsor (Stichting Sjoerd) werd hartelijk bedankt. Er werd gedanst en de kinderen zongen de liedjes van de ToGether CD. Ieder kind was zichtbaar enorm gegroeid en had veel meer zelfrespect en -vertrouwen gekregen. Het feest liet zien dat kinderen van verschillende achtergrond, cultuur en godsdienst, maar gedragen door dezelfde waarden, in staat zijn om samen boeiende, geluk brengende creaties voort te brengen. Zij kunnen daardoor ook een voorbeeldfunctie vervullen voor andere kinderen in hun omgeving. Voor nadere inlichtingen over dit project verwijzen we naar Initiatief OneMelodie (www.onemelodie.nl). De ToGether-CD is te bestellen via deze website.

conclusie

Met het groeiend aantal kinderen van vluchtelingen en immigranten in Nederland beginnen meer mensen zich te realiseren dat integratieprogramma’s voor kinderen urgent worden. ‘ToGether’ was een kleinschalig project met een minimaal budget maar een zeer geslaagd voorbeeld voor navolging. Ook hopen we dat het de manier van denken over integratie in Nederland beïnvloedt: integratieprogramma’s op basis van waarden zijn even belangrijk voor kinderen van niet-Nederlandse komaf als voor kinderen en jongeren van Nederlandse afkomst. Echte integratie komt van twee kanten. Het is een gezamenlijke inspanning die alle kinderen en volwassenen die zich daarvoor inzetten geluk en begrip zal geven.