20 maart VN Dag van GeluK

PA260521.JPG

      'Vriendelijke woorden brengen geluk in de wereld'

Volgens de VN is het nastreven van geluk een fundamenteel menselijk doel. Vanaf 2012 worden de 193 lidstaten opgeroepen om de Dag van het Geluk op een passende manier te vieren, bijvoorbeeld in het onderwijs. 
Het initiatief voor de Dag van Geluk kwam van het koninkrijk Bhutan in de Himalaya dat naast het 'bruto binnenlands product' het 'bruto binnenlands geluk' kent.

GELUK IN DE KLAS:
Speel een blij en vrolijk liedje als de kinderen binnenkomen. Deel dan als leerkracht met de kinderen eerst iets dat jou gelukkig maakt. Vraag hen vervolgens: 'Wat maakt jou gelukkig?' Maak een lijst van ideeën van de kinderen op het bord.

Maak kleine groepjes en vraag de kinderen om met elkaar te bespreken:
Kunnen we ons eigen geluk creëren? Hoe?
Wat voor dingen vergroten volgens jou het gevoel van geluk?
Wat voor dingen die je gelukkig maken, kun je alleen doen?

Bespreek de antwoorden gezamenlijk en geef ieder kind erkenning voor zijn/haar antwoord.

Brainstorm en verzamel met elkaar woorden die met geluk te maken hebben en woorden die met verdriet te maken hebben. Voel je een verschil?

Speel nogmaals blije muziek en vraag de kinderen om 'gelukkig zijn' te tekenen of te schilderen. Bewonder ieders werk en laat ze vertellen over wat ze hebben uitgebeeld. 

Uit: Living Values Activiteiten voor kinderen van 8-12 jaar, module GELUK