16 november Internationale DAG VAN VERDRAAGZAAMHEID

VERDRAAGZAAMHEID …naar jezelf toe, naar anderen... het VERDRAGEN van een groot of kleiner ongemak in je leven…   Verdraagzaam zijn is een waarde die het gemakkelijkst is te ervaren vanuit een groter perspectief:  Activiteit I Teken - of wandel naar een grote boom - met de kinderen een hele grote boom, met verschillende stammen, vele takken en een enorme kruin vol blaadjes.  Laat de kinderen d.m.v. open vragen erachter komen dat deze boom de mensheid is. Dat de stammen en de takken de verschillende volken, godsdiensten en etnische groepen voorstellen. Dat er ergens onder al die blaadjes één blaadje is en dat ben jij. Dat zelfs de toppen en verste takken van de boom gevoed worden door de sappen afkomstig uit de gemeenschappelijke wortels diep in de aarde die allemaal voortgekomen zijn uit één enkel zaadje. Net als de menselijke familie. Ieder van ons vervult een unieke rol, voor ieder is er een plek en wij kunnen, hoe verschillend wij allemaal ook zijn, in vrede met elkaar samenleven want wij horen in de kern bij elkaar, wij zijn onlosmakelijk verbonden, wij zijn één. Door het beeld van een boom of van de regenboog als symbool van de mensheid regelmatig op te roepen, ontwikkelt zich liefde in jezelf en in de kinderen voor het leren samenleven en accepteren van elkaar. Een ruimte van liefde is nodig voor verdraagzaamheid en begrip van de ander. Verdraagzaamheid in het klein, in je eigen leven of omgeving, komt vaak neer op de kunst van het loslaten:  Activiteit II  (Vanaf 6 jaar) Vraag de kinderen om op zoek te gaan naar een verhaal uit hun eigen leven of dat van iemand anders dat verdraagzaamheid, iets dat ze getolereerd hebben, laat zien. Bespreek deze voorbeelden in de groep.  

VERDRAAGZAAMHEID…naar jezelf toe, naar anderen... het VERDRAGEN van een groot of kleiner ongemak in je leven…  

Verdraagzaam zijn is een waarde die het gemakkelijkst is te ervaren vanuit een groter perspectief:

Activiteit I
Teken - of wandel naar een grote boom - met de kinderen een hele grote boom, met verschillende stammen, vele takken en een enorme kruin vol blaadjes. 
Laat de kinderen d.m.v. open vragen erachter komen dat deze boom de mensheid is. Dat de stammen en de takken de verschillende volken, godsdiensten en etnische groepen voorstellen. Dat er ergens onder al die blaadjes één blaadje is en dat ben jij. Dat zelfs de toppen en verste takken van de boom gevoed worden door de sappen afkomstig uit de gemeenschappelijke wortels diep in de aarde die allemaal voortgekomen zijn uit één enkel zaadje. Net als de menselijke familie. Ieder van ons vervult een unieke rol, voor ieder is er een plek en wij kunnen, hoe verschillend wij allemaal ook zijn, in vrede met elkaar samenleven want wij horen in de kern bij elkaar, wij zijn onlosmakelijk verbonden, wij zijn één.

Door het beeld van een boom of van de regenboog als symbool van de mensheid regelmatig op te roepen, ontwikkelt zich liefde in jezelf en in de kinderen voor het leren samenleven en accepteren van elkaar. Een ruimte van liefde is nodig voor verdraagzaamheid en begrip van de ander.

Verdraagzaamheid in het klein, in je eigen leven of omgeving, komt vaak neer op de kunst van het loslaten:

Activiteit II  (Vanaf 6 jaar)
Vraag de kinderen om op zoek te gaan naar een verhaal uit hun eigen leven of dat van iemand anders dat verdraagzaamheid, iets dat ze getolereerd hebben, laat zien. Bespreek deze voorbeelden in de groep.