Leerkrachten/begeleiders zijn onmisbaar in het proces van waardeverkenning. Hun professionele afstand stelt hun leerlingen, studenten in staat in alle vrijheid waarden te onderzoeken en te ervaren. Deze kinderen krijgen zo de kans hun blik te verruimen en bepaalde patronen en vooroordelen die soms al generaties lang binnen gezinnen worden doorgegeven, te doorbreken.

ERKENNING

Het vak van leerkracht kan niet hoog genoeg worden geschat. In ieder contact met kinderen
en jongeren stuur je als leerkracht een boodschap de toekomst in. Is die boodschap er een van liefde, vertrouwen en interesse? Van enthousiasme over het leven? 
Als docent kun je nooit terugvallen op je routine, er wordt een permanente, creatieve inzet van je gevraagd. Leerlingen doen een groot beroep op onze kennis maar zeker zoveel op onze persoonlijkheid en innerlijke kracht. Daarnaast zijn er de prestatiedruk van bovenaf en de eisen van het curriculum. 

ZELFZORG EN ZELFREFLECTIE

Goed onderwijs begint bij onszelf. Onze inzet als leerkracht wordt effectief en onze betrokkenheid enthousiast en van harte, als we ons bewust zijn van onze eigen waarde(n); als we beseffen welke invloed onze emoties, ons gedrag en acties hebben op onszelf en anderen; als we ons erkend voelen, ons regelmatig kunnen opladen en de mogelijkheid hebben om professioneel en persoonlijk te blijven groeien; als we in staat zijn ons eigen leven op een positieve manier vorm te geven en zinvolheid te ervaren. Dat schenkt levensgeluk en geeft ons vak de kwaliteit waarop de leerlingen recht hebben. De leiding van de school ondersteunt de docent actief hierin. 

Walk Your taLK 

Als volwassene inspireer je kinderen en jongeren door waarden vóór te leven. Maar niet alleen de individuele leerkracht is een rolmodel. Ook de docenten gezamenlijk hebben een voorbeeldfunctie. Waardeneducatie is succesvol als alle volwassenen binnen een school toegewijd zijn aan bepaalde - met elkaar afgesproken - waarden. Deze gedeelde waarden, die ook naar de ouders toe worden gecommuniceerd, vormen het fundament en het hart van het onderwijs. Dit zorgt voor een sfeer van betrokkenheid en respect voor elkaar die professionele uitwisseling, onderlinge inspiratie en ondersteuning vanzelfsprekend maakt.